Konkurss

 
 

Satversmes tiesa izsludina piekto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi!

Satversme laimīgai Latvijai!

Satversmes tiesa savā 25 gadu jubilejas gadā izsludina piekto zīmējumu un domrakstu konkursu par Latvijas Republikas Satversmi (turpmāk – Satversme) un aicina ikvienu skolēnu un pedagogu kopā svinēt Satversmi.

2022. gadā apritēs simts gadu kopš Satversmes pieņemšanas un spēkā stāšanās.  Satversmes spēkā stāšanās dienā 1922. gada 7. novembrī Jānis Čakste, atklājot pirmo Saeimas sēdi, norādīja: „Mēs cerēsim visi un būsim pārliecībā, ka šī jaunā Satversme mums līdzēs galīgi nodibināt Latvijā likumību un taisnību un līdz ar to tautas labklājību un kārtību. Lai šī jaunā valsts Satversme padara Latviju laimīgu un stipru!”

Šis svinīgais vēstījums, kas tapis gandrīz pirms simts gadiem, precīzi atspoguļo Satversmes jēgu – padarīt Latviju par stipru un laimīgu valsti, kurā pastāv tiesiskums un taisnīgums, kas palīdz sekmēt ikvienas personas izaugsmi un labklājību. Satversmes normu piemērošana un zināšanas par Satversmi ir veids, kā darīt stipru Latvijas valsti un palīdzēt ikvienam sasniegt to laimi, kas izsapņota. Jau ceturtdaļgadsimtu Satversmes tiesa, izskatot lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei, sekmējusi tiesiskas valsts vērtību iedzīvināšanu un nodrošinājusi taisnīgumu. Tieši Satversmes tiesas izskatītās lietas sekmē, lai Satversme caurstrāvo ikkatru norisi Latvijas valstī un ikvienas personas dzīvē. Piemēram, šogad Satversmes tiesa izskatīs lietas, kas attiecas uz attālināto mācību procesu skolās, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu, politisko partiju finansēšanu, elektroenerģijas iepirkumu, apcietinājumā turēšanas kārtību, nodokļiem un vēl daudzas citas sabiedriski nozīmīgas lietas. Ikviena persona, kas iesniedz konstitucionālo sūdzību, iestājas par taisnīgumu savā lietā, vienlaikus sekmējot to, ka Latvija kļūst par labāk pārvaldītu valsti. Zīmējuma konkursa tēma “Satversme laimīgai Latvijai” ir aicinājums skolēniem vizualizēt to, cik daudz un dažādos veidos Satversme stiprina Latvijas valstiskumu. 

Satversmes simtgadē Satversmes 100. pants izvēlēts par ierosmi domrakstu tēmām. Satversmes 100. pantā ietvertā vārda brīvība ir viena no demokrātiskas valsts vērtībām, kuru izmantot ir tiesīgs ikviens tās sabiedrības loceklis. Demokrātija pastāv sabiedrībai sadarbojoties, komunicējot par visdažādākajiem jautājumiem gan politikā, gan kultūrā, gan sadzīvē. Satversmes 100. pantā ietvertās tiesības nodrošina ikvienas personas līdzdalību sabiedrības dzīvē, nepārtrauktu viedokļu apmaiņu, pieeju dažāda veida informācijai un diskusiju par sabiedrībai būtiskiem jautājumiem., Iespēja paust savu viedokli un iegūt informāciju ir būtiska katras personas pašizaugsmei un attīstībai. Satversmes 100. pants nodrošina to, ka katram vārdam un domai ir spēks. Domrakstu tēmas aicina skolēnus meklēt un vārdos ietērpt tās idejas, kas padara un padarīs Latviju laimīgu.

Zīmējumu un domrakstu konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa jau piecu gadu garumā rosina skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveido skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām un iepazīstina skolēnus ar Satversmes tiesu, kā arī skaidro tās lomu tiesiskā valstī. Izzīmējot un aprakstot Satversmē ietvertās idejas, ikviens skolēns var stiprināt tiesiskas valsts vērtības un Latvijas valstiskumu. Tā ir arī simboliska iespēja svinēt to, ka Latvija ir brīva, neatkarīga, demokrātiska un tiesiska valsts, kurā katram ir iespēja sasniegt labklājību un laimi.

Svinēsim Satversmi!

6. klašu skolēnus aicinām iesūtīt zīmējumus par tēmu “Satversme laimīgai Latvijai”.

9. un 12. klašu skolēnus aicinām iesūtīt domrakstus par tēmu “100. pants Satversmes simtgadē: kā vārda brīvība un pašizpausme padara mani laimīgu un Latviju stipru?”.

Konkursa uzsaukums pieejams šeit.
Konkursa nolikums pieejams šeit.

Atbilstoši nolikumam konkursa norise tiek organizēta šādi:

DarbībaTermiņš
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
https://forms.gle/cpDn4tssqdzaedL77
22. oktobris
Darbu iesniegšana10. decembris
Darbu vērtēšanaNo 13. decembra līdz 28. janvārim
Rezultātu paziņošana1. februārī
Apbalvošanas ceremonija25. februārī

Konkursa nolikumam pievienotie pielikumi:

1) Latvijas Republikas Satversme;
2) Vērtēšanas kritēriji;
3) Pleps J., Plepa D. “Latvijas Republikas Satversme”. Nacionālā enciklopēdija.
4) Saeimas mājaslapā publicēta Dr.iur. Jāņa Plepa publikācija
par Satversmes vēsturi
;
5) žurnālā “Ilustrētā Junioriem” (2017 (93)) publikācija par Satversmi un Satversmes tiesu;
6) Satversmes tiesas atziņas par Satversmes 100. pantu;
7) Latvijas Republikas Saeimas administrācijas 2017. gada 10. februārī publicētais animētais video “Satversmei 95”:

Noderīgi resursi:

Ījabs I. Politikas teorija: pirmie soļi. Rīga: Lasītava, 2017;
Kēnigs M. Cilvēktiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2010;
Latvijas Republikas Satversme. Satversmes tiesas atziņas. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019;
Vildbergs. H.J., Meseršmits К., Niedre L. Pilsonis tiesiskā valstī. Vācu konstitucionālo un administratīvo tiesību pamati. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004.

Informācija par Satversmes tiesas zīmējumu un domrakstu konkursiem:

1) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu zīmējumu un domrakstu konkurss par Satversmi 2017.

2) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2018.

3) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2019.  

4) Atskata video: Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurss par Satversmi 2020.

Gaidīsim Jūsu pieteikumus un radošos darbus!