Satversmes tiesas delegācija oficiālā vizītē viesojas Igaunijas Augstākajā tiesā

22.03.2018.

No 22. līdz 23. martam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš un Artūrs Kučs, kā arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna oficiālā vizītē dosies uz Tartu Igaunijā. Vizītes laikā plānota divpusējā tikšanās ar Igaunijas Augstākas tiesas tiesnešiem.

Šīs vizītes ietvaros Satversmes tiesas delegācijai būs iespēja apmeklēt Igaunijas Augstāko tiesu un izzināt konstitucionālās kontroles modeli Igaunijā, kas atšķiras no Latvijā īstenotā. Igaunijas kolēģi izrādījuši interesi detalizētāk apspriest arī Satversmes tiesas pieredzi saistībā ar administratīvās teritoriālās reformas konstitucionalitātes izvērtēšanu, kā arī uzzināt par pašvaldības tiesībām vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.

Vizītes laikā paredzēta kopīga darba sesija par tēmu “Konstitucionālo tiesu loma valsts attīstībā”. Katras delegācijas pārstāvis sniegs priekšlasījumu, aplūkojot konstitucionālās tiesas un tās nolēmumu nozīmīgumu tiesiskās domas veidošanā sabiedrībā, konstitucionālās identitātes stiprināšanā un valsts attīstības veicināšanā. Pēc priekšlasījumiem tiesnešu starpā sekos plašāka diskusija. Latvijas pieredzi no Satversmes tiesas perspektīvas prezentēs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.

Foto no vizītes pieejami šeit.

Satversmes tiesas delegācija viesojas Igaunijas Augstākajā tiesā. Foto: Igaunijas Augstākā tiesa.