Tiesu dialogs – Satversmes tiesā viesojas Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja

16.04.2018.

Šodien, 16. aprīlī, Satversmes tiesā viesojās Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone un Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Balta. Uz tikšanos pievienojās arī Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Valdis Vazdiķis, kurš pieredzes apmaiņas projekta ietvaros kopš šā gada sākuma Satversmes tiesā pilda Satversmes tiesas padomnieka amata pienākumus. Viesus uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale un priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda.

Tikšanās laikā puses apsprieda ar tiesu varu saistītas aktualitātes un īpašu uzmanību veltīja jautājumiem par tiesu dialoga stiprināšanu. Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone atzinīgi novērtēja un izteica vēlmi Rīgas apgabaltiesas ikdienas darbā izmantot Satversmes tiesas izstrādāto datu bāzi, kurā apkopotas un sistematizētas Satversmes tiesas nolēmumu atziņas. Puses vienojās, ka šāda sadarbība tiks īstenota. Puses bija vienisprātis, ka pieeja šajā datu bāzē esošajai informācijai Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem būs vērtīga dažādu tiesību jautājumu padziļinātai izpētei un veicinās Satversmes tiesas atziņu ietveršanu tiesas nolēmumos.

Sarunās tika apspriestas arī citas nākotnē iespējamās tiesu dialoga sadarbības formas, kuru mērķis būtu stiprināt tiesu varas vienotību un celt tiesu varas autoritāti sabiedrībā. Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētaja Ineta Ziemele aicināja Rīgas apgabaltiesas pārstāvjus piedalīties Satversmes tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālo tiesu loma 21. gadsimta globalizētajā pasaulē”, kas norisināsies šā gada maijā un kura pulcēs konstitucionālo tiesu tiesnešus, amatpersonas, augstākā līmeņa tiesību zinātniekus un ekspertus no vairāk nekā 25 valstīm.

Tiesu dialogs starp Satversmes tiesu un Rīgas apgabaltiesu. Foto: Laila Jurcēna.