Tiesu varai rūp profesionālā ētika

23.04.2018.

Sestdien, 21. aprīlī, Rīgas apgabaltiesas bibliotēkā norisinājās diskusija par tiesu varas profesiju ētiku. Ar priekšlasījumu par tiesu varas profesiju ētikas normu pārkāpumiem diskusijā uzstājās arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.

Sanita Osipova savā priekšlasījumā uzsvēra: “Tiesu vara ir zem sabiedrības lupas. Ja mēs negribam, lai mūsu profesionālos pārkāpumus vērtē citi, tad kā pirmajiem tas mums ir jādara pašiem. Cik atbildīgi mēs būsim pret sevi un savu amatu, tik arī prestiža un uzticama būs tiesu vara kopumā.”

Sanita Osipova tiesu sistēmai piederošo amatpersonu saimi salīdzināja ar ģimeni, kurā ikvienam ir jāuzņemas atbildība gan par sevi, gan vienam par otru. Viņa aicināja būt modriem un prasīgiem pret sevi un saviem kolēģiem, ievērot profesionālo ētiku un situācijas, ja ir redzami pārkāpumi, izteikt aizrādījumus, jo tikai tiesu sistēmā piederošās amatpersonas viena otrai var izteikt korektus un pamatotus aizrādījumus. Sanita Osipova norādīja, ka tādējādi varēs panākt arī sabiedrības cieņu pret taisnīgu tiesu un tiesu varas amatiem.

Diskusijā piedalījās arī Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja, Augstākās tiesas tiesnese Anita Kovaļevska, kā arī tiesneši no Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Administratīvās apgabaltiesas, Zemgales apgabaltiesas un pārstāvji no prokuratūras, zvērinātu advokātu kolēģijas, Administratīvo tiesnešu biedrības un Latvijas tiesnešu biedrības.

Diskusiju rīkoja Administratīvo tiesnešu biedrība, Latvijas prokuroru biedrība, Latvijas tiesnešu biedrība, profesora Kārļa Dišlera fonds, biedrība Publisko tiesību institūts sadarbībā ar Rīgas apgabaltiesu, Satversmes tiesu, Tiesnešu ētikas komisiju un Tiesu administrāciju.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova sniedz priekšlasījumu diskusijā par tiesu varas profesiju ētiku. Foto: Rīgas apgabaltiesas arhīvs.