Satversmes tiesa organizē informatīvu semināru sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogiem no Latgales reģiona

09.04.2018.

Šodien, 9. aprīlī, Satversmes tiesa sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (turpmāk – VISC) organizēja izglītojošu semināru “Sabiedrība, valsts, tiesības – Satversmes vērtību diskursā”. Uz semināru tika aicināti sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no 30 skolām Latgales reģionā. Semināra mērķis bija sniegt pedagogiem detalizētāku ieskatu vairākās juridiska rakstura tēmās, lai atvieglotu un veicinātu pedagoģisko darbu, kā arī pilnveidot pedagogu izpratni par tiesību jautājumiem mācību saturā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sacīja: “Viena no pamatvērtībām, kurā balstās Satversme, ir valstsgriba. Pedagoģiskā darba virsmērķim vajadzētu būt tādam, kas veicina un stiprina valstsgribu jauniešos. Svarīgi apzināties, ka tieši jaunā paaudze veidos Latvijas nākotni un nodrošinās šīs valsts turpināšanos arī pēc mums.”

Savukārt VISC speciāliste Sandra Falka uzsvēra: “Šis seminārs pedagogiem bija vērtīgs ieguvums, jo deva iespēju palūkoties uz Satversmi, kā arī uz citiem tiesību jautājumiem no konstitucionālo tiesību ekspertu skatpunkta. Iegūtās zināšanas pilnveidos izpratni par konstitucionālo tiesību jautājumiem un Satversmes nozīmīgumu.”

Seminārā ietvaros pedagogiem tika sniegti trīs priekšlasījumi. Satversmes tiesas priekšsēdētajas vietniece Sanita Osipova sniedza ieskatu tiesību pamatos, skaidroja, kas ir tiesību avoti, kāda ir to hierarhija. Viņa stāstīja par Latvijas valsts dibināšanas procesu un Satversmes sapulces nozīmi Satversmes izstrādes un pieņemšanas procesā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele savā priekšlasījumā runāja par cilvēka pamattiesībām un vērsa īpašu pedagogu uzmanību uz Satversmē nostiprinātajām vērtībām, kuras izvērstā izklāstījumā nostiprinātas Satversmes ievadā. Par šo tēmu semināra noslēgumā sekoja arī grupu darbs un diskusija.

Priekšlasījumu par Satversmes tiesas būtisko lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā un Satversmē nostiprināto vērtību aizsardzībā sniedza Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale.

Foto pieejami šeit.

Satversmes tiesā viesojas sociālo zinību, politikas un tiesību pedagogi no Latgales reģiona. Foto: Ketija Strazda.

Semināra diskusija par Satversmē nostiprinātajām vērtībām. No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale. Foto: Ketija Strazda.

Foto: Ketija Strazda.