Tiesu dialogs – Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele viesojas Zemgales apgabaltiesā

14.05.2018.

Piektdien, 11. maijā, turpinot tiesu dialogu, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklēja Zemgales apgabaltiesu, kur notika tikšanās ar Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāju Ingunu Preisu, Zemgales apgabaltiesas tiesnešiem un Zemgales rajona tiesas tiesnešiem no Jelgavas, Bauskas, Aizkraukles, Dobeles, Jēkabpils un Tukuma. Tikšanās laikā tika apspiestas vairākas ar tiesu varas aktualitātēm saistītas tēmas, tostarp jautājumi par tiesību normu satversmības izvērtējumu un tiesu varas kā trešā valsts varas atzara stiprināšanu valsts varas līdzsvara atsvara mehānismā.

Uzrunājot klātesošos, Ineta Ziemele īpaši uzsvēra, ka ikvienam tiesnesim konkrētās izskatāmās lietas ietvaros ir jāpārliecinās atbilstoši konkrētajam procesam par piemērotās vai piemērojamās normas satversmību. Tika diskutēts par to, kādos gadījumos ar interpretācijas metožu palīdzību ir iespējams rast Satversmei atbilstošu risinājumu un kad, ja ir pamats uzskatīt, ka piemērotā vai piemērojamā norma neatbilst Satversmei, tiesām ir jāizmanto Satversmes tiesas likumā piešķirtās tiesības un ar pieteikumu jāvēršas Satversmes tiesā.

Plašas diskusijas tiesnešu starpā izvērtās, apspriežot jautājumus, kas saistīti ar tiesu varas lomu valsts varas līdzsvara atsvara mehānismā. Ineta Ziemele uzsvēra, ka tiesiskā demokrātiskā valstī tiesu varas īsteno vietu un lomu nosaka gan objektīvi, gan subjektīvi faktori. Viņa norādīja, ka valstī pastāv noteikti objektīvi faktori, kas nodrošina tiesu varas līdzsvaru un atsvaru ar pārējiem varas atzariem, proti, tādi, kas nodrošina tiesnešu neatkarību. Taču ne mazāk būtiski ir subjektīvie faktori, kas primāri ir atkarīgi no paša tiesneša, proti, kā tiesnesis pats sevī vērtē kā tiesu varas nesēju. Ineta Ziemele aicināja ikvienu tiesnesi stiprināt iekšējo pārliecību un atspoguļot to tiesneša amata pienākumu izpildē.