Satversmes tiesas tiesneši piedalās III Pasaules latviešu juristu kongresā

19.06.2018.

Laikā no 19. līdz 20. jūnijam Latvijas Universitātes Mazajā aulā norisināsies III Pasaules latviešu juristu kongress (turpmāk – Kongress), kura vadmotīvs ir “Tiesiska valsts – drošības garants”. Kongresa mērķis ir pulcēt kopā Latvijas un latviešu izcelsmes tiesību zinātniekus, tiesnešus, juristus un pētniekus no dažādām pasaules valstīm, lai apspriestu aktuālos tiesību problēmjautājumus drošības kontekstā un kopīgi meklētu to risinājumus, kā arī lai atjaunotu un dibinātu jaunus kontaktus, vienlaikus stiprinot sadarbību un savstarpējo pieredzes apmaiņu.

Kongresā piedalīsies arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesneši Aldis Laviņš, Gunārs Kusiņš un Daiga Rezevska, kā arī bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis.

Kongresa pirmā diena sākusies ar Kongresa atklāšanu un tam sekojošiem priekšlasījumiem un diskusijām sekcijā “Nācijas valsts un globalizācija – publisko tiesību izaicinājumi”. Šīs sekcijas pirmo daļu par globalizācijas izaicinājumiem Latvijas konstitucionālajai identitātei vadīs Gunārs Kusiņš. Šajā daļa ar priekšlasījumu par Latvijas konstitucionālo identitāti uzstāsies Sanita Osipova, savukārt Daiga Rezevska savā priekšlasījumā runās par Latvijas konstitucionālajām vērtībām, pamatnormu un vispārējiem tiesību principiem.

Šis sekcijas norises otro daļu par vērtību un principu īstenošanas mehānismiem globalizācijas apstākļos vadīs Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesors Ringolds Balodis. Šajā sekcijas daļā ar priekšlasījumu uzstāsies arī Ineta Ziemele, viņa runās par Eiropas tiesām un valstu konstitucionālo identitāti globalizētajā pasaulē.

Kongresa pirmā diena noslēgsies ar priekšlasījumiem un diskusijām sekcijā “Komercdarbības tiesiskais regulējums: problēmas un to risinājumi”, kurā viens no diskusijas tematiem pieteikts Alda Laviņa virzītais jautājums par modernas Augstākās tiesas veidošanu un nostiprināšanu.

Kongresa otrā diena sāksies ar priekšlasījumiem un diskusijām sekcijā “Juristu profesijas, izglītības un tiesību zinātnes nākotne”. Sekcijas pirmajā daļā priekšlasījumu sniegs Ineta Ziemele, analizējot sekcijas tēmu no ASV un Apvienotās Karalistes prakses perspektīvām.

Savukārt Kongresa noslēguma sekcijā “Noziedzība un tās jaunās izpausmes: cik gatavi esam tās apkarot?” Uldis Ķinis uzstāsies ar priekšlasījumu par XXI gadsimta izaicinājumiem kirbernoziedzībā.

Kongresa programma pieejama šeit.
Kongresa priekšlasījumu sniedzēji aplūkojami un priekšlasījumu tēzes pieejamas šeit.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna III Pasaules latviešu juristu kongresā.

Par Kongresu

Kongresu organizē Latvijas Zinātņu akadēmijā sadarbībā ar Latvijas juristu biedrību. Šis ir trešais Kongress pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas (pirmais norisinājās 1990. gadā, otrais – 1992. gadā).

Kongress tiek rīkots IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros, kas no 18. līdz 20. jūnijam notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un pulcēs vairāk nekā 750 dalībnieku no 24 pasaules valstīm ar mērķi sniegt ieguldījumu Latvijas attīstībai nozīmīgos jautājumos.