Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Nav juridiskā pamatojuma