Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 19
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 26
 • 3
 • 1
 • 441
 • 253
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 333
 • 104
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 367
 • 80
 • 66
 • 211
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 724
Drukāt
Lieta Nr. 2000-06-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 2. punkta pirmajam teikumam, 3. punktam un 13. punktam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Boriss Cilevičs, Miroslavs Mitrofanovs, Modris Lujāns, Andrejs Klementjevs, Igors Solovjovs, uris Sokolovskis, Aleksandrs Golubovs, Boriss Rastopirkins, Martijans Bekasovs, Pāvels Maksimovs, Oļegs Tolmačovs, Jakovs Pliners, Oļegs Deņisovs, Egils Baldzēns, Viola Lāzo, Osvalds Zvejsalnieks, Pēteris Salkazanovs, Jānis Leja, Jānis Čevers un Jānis Jurkāns
31.10.2000.

01.11.2000.

Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 2. punkta pirmajam teikumam, 3. punktam un 13. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieguldījumi valsts akciju sabiedrībā

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojumu nr. 128 ""Par valsts akciju sabiedrību ""Diplomātiskā servisa aģentūra"""" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 57 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības ""Diplomātiskā servisa aģentūra"" pamatkapitālā par neatbilstošu likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. pantam, šā likuma Pārejas noteikumu 2. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 23. novembra rīkojumu nr. 717 ""Par valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" pamatkapitālu"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 57 – iekļaušanu valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" pamatkapitālā par neatbilstošu likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. pantam, šā likuma Pārejas noteikumu 2. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.
3. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1996. gada 14. augusta rīkojumu nr. 334 ""Par valsts akciju sabiedrību ""Rosme"""" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 57 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" pamatkapitālā un par tā reģistrāciju zemesgrāmatā uz valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" vārda par neatbilstošu likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. pantam, šā likuma Pārejas noteikumu 2. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.

2000-06-04_Lemums_ierosinasana1742
2000-06-04_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-05-05
Par Ministru prezidenta 2000. gada 15. februāra rīkojuma Nr. 51 "Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts kancelejas direktoru A.Vītolu" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 32. pantam, likuma "Par valsts civildienestu" 1. panta trešajai un ceturtajai daļai un 58. panta pirmajai daļai
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Ingrīda Ūdre, Imants Stirāns, Andris Bērziņš, Jevgenija Stalidzāne, Raimonds Pauls, Romāns Mežeckis, Silvija Dreimane, Gundars Bojārs, Jānis Leja, Rišards Labanovskis, Egils Baldzēns, osvalds Zvejsalnieks, Leons Bojārs, Viola Lāzo, Aija Barča, Pēteris Salkazanovs, Jānis Čevers, Valdis Lauskis, Arnis Kalniņš, Oskars Grīgs un Imants Burvis
27.06.2000.

28.06.2000.

Par Ministru prezidenta 2000. gada 15. februāra rīkojuma Nr. 51 "Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts kancelejas direktoru A.Vītolu" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 32. pantam, likuma "Par valsts civildienestu" 1. panta trešajai un ceturtajai daļai un 58. panta pirmajai daļai

Lietas saīsinātais nosaukums: Ierēdņu disciplinārā atbildība

"1. Satversmes tiesa atzina, ka Ministru prezidenta 2000. gada 15. februāra rīkojums nr. 51 par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts kancelejas direktoru un viņa atstādināšanu no amata kā priekšlikums ir Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra sēdes protokollēmuma (prot. nr. 8, 1. §) ""Par Valsts kancelejas direktoru"" neatņemama sastāvdaļa.
2. Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra sēdes protokollēmums (prot. nr. 8, 1. §) ""Par Valsts kancelejas direktoru"" atbilst Ministru kabineta iekārtas likuma 32. pantam, likuma ""Par valsts civildienestu"" 1. panta trešajai un ceturtajai daļai, 29. pantam un 58. panta pirmajai daļai."

2000-05-05_Lemums_ierosinasana1739
2000-05-05_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-04-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam.
Apvienota
Saeimas deputāti: A.Bartaševičs, J.Jurkāns, A.Klementjevs, P.Maksimovs, J.Sokolovskis, M.Mitrofanovs, M.Bekasovs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, O.Deņisovs, M.Lujāns, O.Tolmačovs, J.Pliners, I.Solovjovs, J.Urbanovičs, B.Cilevičs, J.Ādamsons, O.Zvejsalnieks, P.Salkazanovs, L.Bojārs, Z.Čevers, G.Bojārs, I.Burvis
14.03.2000.
-
-
-

-

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2000-03-01

Apvienotā lieta: 2000-03-01

2000-04-01_Lemums_ierosinasana1738
Lieta Nr. 2000-03-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: A.Bartaševičs, J.Jurkāns, A.Klementjevs, P.Maksimovs, J.Sokolovskis, M.Mitrofanovs, M.Bekasovs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, O.Deņisovs, M.Lujāns, O.Tolmačovs, J.Pliners, I.Solovjovs, J.Urbanovičs, B.Cilevičs, J.Ādamsons, O.Zvejsalnieks, P.Salkazanovs, L.Bojārs, J.Čevers, G.Bojārs un I.Burvis
30.08.2000.

01.09.2000.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vēlēšanu tiesību ierobežojumi

Satversmes tiesa atzina Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punktu un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 3. pantam, kā arī Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam.

2000-03-01_Lemums_ierosinasana1735
2000-03-01_Atseviskas_domas
2000-03-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-02-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 383 "Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju" atbilstību Augstskolu likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam un 7. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam.
Apvienota
7. Saeimas deputāti: O.Deņisovs, J.Jurkāns, J.Sokolovskis, A.Bartaševičs, J.Pliners, M.Lujāns, A.Klementjevs, O.Tolmačovs, A.Golubovs, B.Rastopirkins, I.Solovjovs, M.Bekasovs, L.Bojārs, P.Salkazanovs, J.Leja, A.Kalniņš, V.Lauskis, I.Burvis, O.Zvejsalnieks, B.Cilevičs, M.Mitrofanovs
14.03.2000.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 383 "Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju" atbilstību Augstskolu likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam un 7. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2000-01-04

Apvienotā lieta: 2000-01-04

2000-02-04_Lemums_ierosinasana1733
Lieta Nr. 2000-01-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 384 "Par Latvijas Universitātes un Latvijas Medicīnas akadēmijas reorganizāciju" un Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 383 "Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju" atbilstību Augstskolu likumam un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Egils Baldzēns, Leonards Stašs, Rišards Labanovskis, Jānis Leja, Leons Bojārs, Pēteris Salkazanovs, Arnis Kalniņš, Viola Lāzo, Imants Burvis, Jānis Čevers, Aija Barča, Jānis Ādamsons, Silvija Dreimane, Raimonds Pauls, Andris Bērziņš, Jevgenija Stalidzāne, Imants Stirāns, Ingrīda Ūdre, Ainārs Šlesers, Oskars Grīgs, Andrejs Panteļējevs, Vanda Kezika, Guntis Dambergs un Vilis Krištopāns, kā arī Oļegs Deņisovs, Jānis Jurkāns, Juris Sokolovskis, Aleksandrs Bartaševičs, Jakovs Pliners, Modris Lujāns, Andrejs Klementjevs, Oļegs Tolmačovs, Aleksandrs Golubovs, Boriss Rastopirkins, Igors Solovjovs, Martijans Bekasovs, Leons Bojārs, Pēteris Salkazanovs, Jānis Leja, Arnis Kalniņš, Valdis Lauskis, Imants Burvis, Osvalds Zvejsalnieks, Boriss Cilevičs un Miroslavs Mitrofanovs
10.05.2000.

11.05.2000.

Par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 384 "Par Latvijas Universitātes un Latvijas Medicīnas akadēmijas reorganizāciju" un Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 383 "Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju" atbilstību Augstskolu likumam un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Augstskolu likvidācija

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojumu Nr. 384 ""Par Latvijas Universitātes un Latvijas Medicīnas akadēmijas reorganizāciju"" un Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojumu Nr. 383 ""Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju"" par atbilstošiem Augstskolu likumam un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam.

2000-01-04_Lemums_ierosinasana1730
2000-01-04_Stenogramma
Lieta Nr. 04-07(99)
Par Ministru kabineta 1999. gada 30. novembra lēmuma "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "WINDAU" Bauskas koģenerācijas stacijā ieguldīto ārvalstu investīciju aizsardzību" (protokols Nr. 67, 38. paragrāfs) 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, Ministru kabineta iekārtas likuma 3. nodaļai, likuma "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" 1. panta pirmajai daļai, Enerģētikas likuma 41. pantam, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 8. panta pirmajai un ceturtajai daļai un likuma "Par akciju sabiedrībām" 49. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: P.Salkazanovs, A.Kalniņš, J.Čevers, V.Lāzo, O.Zvejsalnieks, E.Baldzēns, J.Leja, L.Bojārs, L.Stašs, R.Labanovskis, J.Ādamsons, I.Burvis, I.Stalidzāne, A.Bērziņš, R.Pauls, I.Ūdre, I.Stirāns, A.Barča, J.Jurkāns, J.Pliners, M.Lujāns, A.Klementjevs, O.Tolmačovs, O.Deņisovs, M.Mitrofanovs un J.Sokolovskis
24.03.2000.

29.03.2000.

Par Ministru kabineta 1999. gada 30. novembra lēmuma "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "WINDAU" Bauskas koģenerācijas stacijā ieguldīto ārvalstu investīciju aizsardzību" (protokols Nr. 67, 38. paragrāfs) 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, Ministru kabineta iekārtas likuma 3. nodaļai, likuma "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" 1. panta pirmajai daļai, Enerģētikas likuma 41. pantam, likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 8. panta pirmajai un ceturtajai daļai un likuma "Par akciju sabiedrībām" 49. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Elektroenerģijas iepirkuma cena

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1999. gada 30. novembra lēmuma "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "WINDAU" Bauskas koģenerācijas stacijā ieguldīto ārvalstu investīciju aizsardzību" (protokols nr. 67, 38. paragrāfs) 1. punktu par neatbilstošu Satversmes 1. un 86. pantam, kā arī likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 8. panta pirmās daļas 17. punktam (redakcijā, kas bija spēkā līdz 1999. gada 14. decembrim) un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

04-07(99)_Lemums_ierosinasana1724
04-07(99)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-06(99)
Par Ministru kabineta 1999. gada 24. septembra rīkojuma Nr. 453 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" izveidošanu" atbilstību likumam "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"
Izskatīta
Saeimas deputāti: E.Baldzēns, A.Barča, G.Bojārs, L.Bojārs, I.Burvis, B.Cilevičs, J.Čevers, O.Deņisovs, A.Kalniņš, R.Labanovskis, V.Lāzo, J.Leja, M.Lujāns, P.Maksimovs, M.Mitrofanovs, J.Pliners, P.Salkazanovs, J.Stalidzāne, L.Stašs, I.Stirāns, J.Urbanovičs un O.Zvejsalnieks
05.04.2000.

-

Par Ministru kabineta 1999. gada 24. septembra rīkojuma Nr. 453 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" izveidošanu" atbilstību likumam "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr.04-06(99) "Par Ministru kabineta 1999. gada 24. septembra rīkojuma Nr.453 "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" izveidošanu" atbilstību likumam "Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu"".

Lieta Nr. 03-05(99)
Par Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikāciju tarifu padomi 1. punkta un 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57. pantam un citiem likumiem
Izskatīta
Ministru kabinets
01.10.1999.

05.10.1999.

Par Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikāciju tarifu padomi 1. punkta un 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57. pantam un citiem likumiem

Lietas saīsinātais nosaukums: Telekomunikāciju tarifu padome

Satversmes tiesa atzina Saeimas 1999. gada 29. aprīļa lēmuma par Telekomunikāciju tarifu padomi 1. un 4. punktu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. un 57. pantam, Ministru kabineta iekārtas likuma 13. pantam, Ministriju iekārtas likuma 16. pantam un likuma "Par telekomunikācijām" 9. pantam un spēkā neesošiem no Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanas brīža.

03-05(99)_Lemums_ierosinasana1686
03-05(99)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-04 (99)
Par Ministru kabineta 1997. gada 11. jūnija rīkojuma Nr.289 "Par Valsts pārvaldes reformas biroja izveidošanu" 2. punkta daļā par Valsts civildienesta pārvaldes nodošanu Valsts pārvaldes reformas biroja pārraudzībā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 57. un 58. pantam, Ministriju iekārtas likuma 13. pantam, Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta otrajai daļai un likuma "Par valsts civildienestu" 4. panta otrajai daļai
Izskatīta
Valsts cilvēktiesību birojs
16.08.1999.

18.08.1999.

Par Ministru kabineta 1997. gada 11. jūnija rīkojuma Nr.289 "Par Valsts pārvaldes reformas biroja izveidošanu" 2. punkta daļā par Valsts civildienesta pārvaldes nodošanu Valsts pārvaldes reformas biroja pārraudzībā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 57. un 58. pantam, Ministriju iekārtas likuma 13. pantam, Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta otrajai daļai un likuma "Par valsts civildienestu" 4. panta otrajai daļai

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

04-04(99)_Lemums_ierosinasana3352
Lieta Nr. 04-03(99)
Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" "Nolikuma par kārtību, kādā izīrējami brīvie dzīvokļi Valsts nekustamā īpašuma aģentūras pārvaldīšanā esošajos namīpašumos" atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 2., 10. un 11. pantam, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 40. pantam un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 4. punktam
Izskatīta
Latvijas Republikas ģenerālprokurors
09.07.1999.

14.07.1999.

Par valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" "Nolikuma par kārtību, kādā izīrējami brīvie dzīvokļi Valsts nekustamā īpašuma aģentūras pārvaldīšanā esošajos namīpašumos" atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 2., 10. un 11. pantam, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 40. pantam un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 4. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts dzīvojamās mājas (izīrēšanas nolikums)

Satversmes tiesa atzina valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" "Nolikumu par kārtību, kādā izīrējami brīvie dzīvokļi Valsts nekustamā īpašuma aģentūras pārvaldīšanā esošajos namīpašumos", kas apstiprināts ar Aģentūras valdes 1997. gada 29. aprīļa lēmumu, par neatbilstošu Ministru kabineta iekārtas likumam, kā arī likuma "Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 2.,10. un 11. pantam, likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 40. pantam, likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 4. punktam un spēkā neesošu no tā apstiprināšanas brīža.

04-03(99)_Lemums_ierosinasana1708
04-03(99)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-02(99)
Par Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 46 "Noteikumi par vadības līgumiem" atbilstību 1998. gada 20. novembra likumam "Informācijas atklātības likums"
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: A.Razminovičs, M.Segliņš, G.Bērziņš, K.Greiškalns, J.Lagzdiņš, M.Vītols, H.Demakova, D.Ābiķis, A.Kalvītis, J.Dalbiņš, J.Sproģis, A.Tiesnesis, J.Šņepsts, S.Golde, A.Šķēle, A.Rugāte, J.Škapars, J.Esta, A.Slakteris un A.Kiršteins
06.07.1999.

07.07.1999.

Par Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 46 "Noteikumi par vadības līgumiem" atbilstību 1998. gada 20. novembra likumam "Informācijas atklātības likums"

Lietas saīsinātais nosaukums: Slepenie līgumi

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 46 ""Noteikumi par vadības līgumiem"" 11. punktu daļā par konfidencialitāti par neatbilstošu Satversmes 100. pantam un 116. pantam un spēkā neesošu no tā izdošanas brīža.

04-02(99)_Lemums_ierosinasana1700
04-02(99)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-01(99)
Par Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 29. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un 91. pantam, likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 1. panta otrajai daļai un 12. panta otrās daļas 3. punktam un likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 9. pantam
Izskatīta
Valsts cilvēktiesību birojs
20.04.1999.

21.04.1999.

Par Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu Nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 29. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un 91. pantam, likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 1. panta otrajai daļai un 12. panta otrās daļas 3. punktam un likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 9. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Represēto īpašumi

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu nr. 187 "Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus" 29. punktu attiecībā uz 1992. gada 9. jūlija likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 12. panta otrajā daļā minētajām personām, ja tām ir politiski represētās personas statuss, par neatbilstošu 1995. gada 12. aprīļa likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 9. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.

04-01(99)_Lemums_ierosinasana1694
04-01(99)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-06(98)
Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumu Nr. 294 "Kārtība, kādā pašvaldībām kompensējama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 1998. gadam neizpilde" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktam un otrajai daļai, un likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" Pārejas noteikumu 9. punktam
Izskatīta
Rīgas dome
09.12.1998.

11.12.1998.

Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumu Nr. 294 "Kārtība, kādā pašvaldībām kompensējama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 1998. gadam neizpilde" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktam un otrajai daļai, un likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" Pārejas noteikumu 9. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pašvaldību izlīdzināšanas fonds

Satversmes tiesa atzina Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumus nr.294 "Kārtība, kādā pašvaldībām kompensējama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 1998. gadam neizpilde" par neatbilstošiem Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktam un otrajai daļai, un likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" pārejas noteikumu 9. punktam un par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža.

04-06(98)_Lemums_ierosinasana1720
04-06(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 01-05(98)
Par 1998. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8. pantā noteiktās likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4. panta otrās daļas normas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 66. pantam
Izskatīta
Ministru kabinets
27.11.1998.

01.12.1998.

Par 1998. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8. pantā noteiktās likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4. panta otrās daļas normas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 66. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Budžeta izdevumi

Satversmes tiesa atzina 1998. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8. pantā noteikto likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 66. pantam un spēkā neesošu ar likuma "Par valsts budžetu 1999. gadam" spēkā stāšanās brīdi, ja valsts budžetā 1999. gadam netiks paredzēti līdzekļi maternitātes pabalstu izmaksai likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 4. panta otrajā daļā minētajām personām.

01-05(98)_Lemums_ierosinasana1680
01-05(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 03-04(98)
Par 1998. gada 30. aprīlī pieņemtā Saeimas lēmuma par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam atbilstību Ministru kabineta iekārtas likumam un Saeimas kārtības rullim
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: Z.Čevers, E.Jurkāns, Ē.Zunda, V.Nagobads, V.Stikuts, L.Kuprijanova, A.Sausnītis, O.Grinbergs, Ā.Ločmelis, E.Bāns, G.Gannusa, D.Turlais, O.Deņisovs, I.Bišers, J.Kaksītis, V.Dinēvičs, J.Celmiņš, V.Boka, V.Dozorcevs, L.Stašs un M.Lujāns
13.07.1998.

14.07.1998.

Par 1998. gada 30. aprīlī pieņemtā Saeimas lēmuma par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam atbilstību Ministru kabineta iekārtas likumam un Saeimas kārtības rullim

Lietas saīsinātais nosaukums: Uzticības izteikšana MK

Satversmes tiesa atzina, ka Saeimas 1998. gada 30. aprīļa lēmums par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam pieņemts, neievērojot atsevišķas Ministru kabineta iekārtas likuma 6. pantā un Kārtības ruļļa 28. pantā ietvertās procesuālās normas, taču pēc būtības atbilst Latvijas Republikas Satversmes 59. pantam.

03-04(98)_Lemums_ierosinasana1683
03-04(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-03(98)
Par Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" un Ministru kabineta 1997. gada 4. novembra noteikumu Nr. 367 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu"" atbilstību likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" un citiem likumiem
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: K.Čerāns, O.Kostanda, J.Kazāks, U.Veldre, J.Mauliņš, E.Grīnbergs, I.Liepa, J.Kušnere, E.Zelgalvis, P.Kļaviņš, A.Naglis, E.Grinovskis, A.Saulītis, J.Strods, J.Ādamsons, J.Lagzdiņš, Ģ.V.Kristovskis, A.Krastiņš, J.Kalviņš, M.Vītols, G.Valdmanis un L.Ozoliņš.
10.06.1998.

11.06.1998.

Par Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" un Ministru kabineta 1997. gada 4. novembra noteikumu Nr. 367 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu"" atbilstību likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" un citiem likumiem

Lietas saīsinātais nosaukums: Represēto īpašumi

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumus nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas Satversmes tiesa atzinaa par nepamatotu" un Ministru kabineta 1997. gada 4. novembra noteikumus nr.367 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumos nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR Satversmes tiesa atzinaa par nepamatotu"" par neatbilstošiem Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta otrajai daļai, likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 9. pantam, likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 10. panta pirmajai daļai un likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 15. panta pirmajai daļai un spēkā neesošiem no to izdošanas brīža.

04-03(98)_Lemums_ierosinasana1705
04-03(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 09-02(98)
Par Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 15. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību" 2. punkta (1996. gada 19. decembra likuma redakcijā) atbilstību 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1. pantam
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: V.Kalnbērzs, M.Lujāns, G.Valdmanis, A.Golubovs, M.Bekasovs, J.Strods, V.Stikuts, O.Grinbergs, A.Saulītis, K.Čerāns, O.Deņisovs, G.Gannusa, E.Zelgalvis, U.Veldre, L.Stašs, A.Rubins, V.Dozorcevs, E.Grinovskis, A.Bartaševičs un J.Urbanovičs.
30.04.1998.

05.05.1998.

Par Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 15. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību" 2. punkta (1996. gada 19. decembra likuma redakcijā) atbilstību 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma atsavināšana

Satversmes tiesa atzina Augstākās padomes 1992. gada 15. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību" 2. punkta otro un ceturto daļu par atbilstošām 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1. pantam.

09-02(98)_Lemums_ierosinasana1727
09-02(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-01 (98)
Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu nr.322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību Satversmei, likumam "Par pašvaldībām", likumam "Par budžetu un finansu vadību" un likumam "Par pašvaldību budžetiem"
Izskatīta
Ķeguma pilsētas ar lauku teritoriju dome
02.03.1998.

04.03.1998.

Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu nr.322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību Satversmei, likumam "Par pašvaldībām", likumam "Par budžetu un finansu vadību" un likumam "Par pašvaldību budžetiem"

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

04-01(98)_Lemums_ierosinasana3353
Lieta Nr. 04-04(97)
Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu Nr. 322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību likumam "Par budžetu un finansu vadību"
Izskatīta
Aizkraukles pilsētas dome un Ādažu pagasta padome
23.02.1998.

25.02.1998.

Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu Nr. 322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību likumam "Par budžetu un finansu vadību"

Lietas saīsinātais nosaukums: Pašvaldību izlīdzināšanas fonds

1. Satversmes tiesa nolēma, ka Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumi Nr. 322 ""Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā"" atbilda likuma ""Par budžetu un finansu vadību"" 41. panta pirmajai daļai un 42. panta pirmajai daļai.
2. Satversmes tiesa nolēma, ka Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu Nr. 322 ""Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā"" 6. punkts neatbilda Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta otrajai daļai un 15. pantam un likuma ""Par īpašuma nodokli"" 5. panta otrajai daļai, un atzīstams par spēkā neesošu no šo noteikumu izdošanas brīža.

04-04(97)_Lemums_ierosinasana1711
04-04(97)_Stenogramma