Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto darba nedēļas ilgumu un atvaļinājumiem

27.02.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija otrdien, 26. februārī, ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 52. panta pirmās daļas pirmā un trešā teikuma un sestās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”.

Satversmes 107. pants noteic: „Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darba atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.”

Latvijas Sodu izpildes kodeksa apstrīdētās normas noteic:

–   Ar brīvības atņemšanu notiesātajiem noteikta astoņu stundu darbadiena sešu darbdienu nedēļā;

–   Notiesātajiem piešķirama viena atpūtas diena nedēļā, tie atbrīvojami no darba svētku dienās;

–   Notiesāto atvaļinājums netiek apmaksāts.

Lieta ir ierosināta pēc Mārtiņa Ēča konstitucionālas sūdzības. Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs norāda, ka viņš kā ar brīvības atņemšanu notiesātais jau vairākus gadus esot nodarbināts sešas dienas nedēļā, saņemot tādu pašu minimālo samaksu, kā brīvībā nodarbinātās personas saņem par piecās darba dienās padarīto darbu. Turklāt, viņam neesot iespēju izmantot apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējam esot liegts izmantot tās tiesības, kas, saskaņā ar Darba likumu, ir nodrošinātas personām, kas nav sodītas ar brīvības atņemšanu. Līdz ar to darbs ieslodzījuma vietā esot kā papildu sods ieslodzītajam.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 2. aprīlim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-02-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-02-01