Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu sarakstes izdevumu samaksas kārtību

02.10.2007.

Satversmes tiesa šonedēļ ir ierosinājusi lietu “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Lieta ierosināta pēc Borisa Klopcova konstitucionālās sūdzības.

Apstrīdētā norma noteic: “notiesāto sarakste ar ANO institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Tiesībsarga biroju, prokuratūru, tiesu, kā arī notiesātā ārvalsts pilsoņa sarakste ar savas valsts vai tās valsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, kura pilnvarota pārstāvēt viņa intereses, tiek segta no brīvības atņemšanas iestādes līdzekļiem”.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētā norma viņam kā trūcīgai personai liedz sarakstīties ar normā neminētajām valsts iestādēm, tātad tā ierobežojot viņa tiesības aizstāvēt savas tiesības administratīvajā procesā iestādē. Savukārt administratīvā lieta tiesa netiek rosināta, ja nav ievērota ārpustiesas izskatīšanas kārtība. Tātad, pēc pieteikuma iesniedzēja uzskata, tiekot ierobežotas viņa tiesības uz taisnīgu tiesu, kas noteiktas Satversmes 92. pantā.

Saeima ir uzaicināta līdz šā gada 5. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-24-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-24-01