Satversmes tiesa ierosina lietu par Ikšķiles teritorijas plānojumu

24.07.2007.

Šodien, 24. jūlijā, Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumu 2006-2010 lauku teritorijai daļas, kas paredz daudzdzīvokļu māju apbūvi nekustamajā īpašumā “Pēterkalni”, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115.pantam”.

Lieta ierosināta pēc 58 Ikšķiles novada iedzīvotāju konstitucionālas sūdzības.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka Ikšķiles novada dome 2006.gada 18. oktobrī apstiprinājusi Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumus 2006.-2010. gadam, cita starpā nekustamajam īpašumam “Pēterkalni” paredzot piepilsētas dzīvojamās apbūves statusu (ar pieļaujamo līdz 5 stāviem augsto daudzdzīvokļu namu būvniecību). “Pēterkalni” atrodoties priežu mežā, kas pieguļ Daugavpils šosejai. Pirms teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanas par šā nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi bija noteikta vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka ar Ikšķiles novada teritorijas plānojumu, paredzot daudzstāvu dzīvojamo māju apbūvi ar pieļaujamo stāvu augstumu līdz 5 stāviem, izcērtot rūpīgi koptu un veidot astoņdesmitgadīgu priežu mežu, tādējādi izpostot vienīgo dabisko aizsargvalni no galvenā valsts autoceļa radītā akustiskā trokšņiem, izplūdes gāzēm un putekļiem, tiekot pārkāpts Satversme 115. pants. Šis pants cita starpā noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Ikšķiles novada dome uzaicināta līdz 2007. gada 24. augustam sniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2007-16-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2007-16-03