Satversmes tiesa ierosina lietu par drošības naudu kasācijas instancē

22.04.2008.

Satversmes tiesas 2. kolēģija šodien, 22. aprīlī, ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 458. panta pirmās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, savukārt Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Saskaņā ar apstrīdēto normu – Civilprocesa likuma 458. panta pirmo daļu, iesniedzot kasācijas sūdzību, iemaksājama drošības nauda piecdesmit latu apmērā. Tā paša panta ceturtā daļa (otrā apstrīdētā norma) noteic, ka drošības nauda nav jāmaksā personām, kuras saskaņā ar likumu vai tiesas vai tiesneša lēmumu ir atbrīvotas no valsts nodevas.

Lieta ir ierosināta pēc Mihaila Kondakova konstitucionālas sūdzības. Viņš norāda, ka apstrīdētās normas neparedz iespēju personu atbrīvot no drošības naudas samaksas kasācijas instancē. No drošības naudas samaksas esot atbrīvoti tikai tie, kuri pirmajā vai apelācijas instancē bija atbrīvoti no valsts nodevas samaksas. Netiekot ņemts vērā, ka tiesvedības gaitā personas materiālais stāvoklis var būtiski pasliktināties. Tāpēc sūdzības iesniedzējs uzskata, ka viņš tiekot diskriminēts pēc materiālā stāvokļa, un viņam tiekot ierobežotas tiesības vērsties tiesā.

Saeima ir uzaicināta līdz 2008. gada 2. jūnijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.


Relīze PDF formātā: 2008-07-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2008-07-01