Satversmes tiesa noslēdz Latvijas simtgadei par godu īstenoto pasākumu plānu tiesiskas valsts izpratnes un darbības stiprināšanai

27.12.2018.

Satversmes tiesa 2018. gadu aizvadījusi, godinot Latvijas simtgadi. Kopš gada sākuma Satversmes tiesas mājaslapā ir publicēts Satversmes tiesas pasākumu plāns, kura ietvaros gada garumā notika gan Satversmes tiesas organizētie pasākumi, gan sadarbībā ar citām institūcijām organizētās aktivitātes Latvijā un ārpus Latvijas. Plāns tika veidots ar mērķi sekmēt tiesiskās domas un tiesiskas valsts tradīciju, varas un sabiedrības dialoga stiprināšanu Latvijas simtgades svētku noskaņā.

Jūlija vidū vairāki Satversmes tiesas tiesneši un tiesas darbinieki piedalījās Konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā Ratniekos, kurā apsprieda dažādas tēmas par sadarbības demokrātiju. Semināra ietvaros dalībnieki diskutēja par Latvijas reālpolitikai pietuvinātiem aktuāliem tematiem, piemēram, kāda ir laba likumdošana, kā starptautisko tiesību risinājumi var palīdzēt nacionālo tiesību izaicinājumiem, kādas ir līdzdalības demokrātijas formas, kāds ir demokrātiskas iekārtas tiesību principa tvērums, kā arī runāja par komunikācijas nozīmi sabiedrības tiesiskās domas veidošanā.

Septembra beigās Satversmes tiesa turpināja pērn veiksmīgi uzsākto iniciatīvu un izsludināja otro skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursu. Šajā konkursā 6. klašu skolēni tika aicināti iesūtīt zīmējumus par tēmu “Manas pamattiesības”, savukārt 9. un 12. klašu skolēni tika mudināti paust savas pārdomas domrakstā par tēmu “Satversme pēc 100 gadiem”. Konkursa pieteikušās 82 skolas, kas vairāk nekā pusotru reizi pārsniedz to skolu skaitu, kas pieteicās iepriekš. Pērnā gadā iesūtīto skolēnu darbu izstāde šogad apceļojusi lielākās Latvijas reģionu bibliotēkas. Izstādi varēja aplūkot Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Latgales Centrālajā bibliotēkā, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, kā arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.

Oktobra sākumā Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Slovēnijas Konstitucionālās tiesas delegācija. Darba sesijās tiesneši diskutēja par konstitucionālo tiesu lomu globālo izaicinājumu priekšā un runāja par aktuālo tiesu judikatūru. Sesiju noslēgumā tiesneši apsprieda abu valstu konstitucionālās kontroles modeļus, runāja par Eiropas tiesu nolēmumiem, to piemērošanu, kā arī dalījās pārdomās par Eiropas Savienības tiesiskās telpas attīstību nākotnē.

Zīmīgi, ka tieši šajā gadā tika uzrunāti arī sabiedrības vadītāji un radošo industriju pārstāvji. Oktobra vidū sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja” priekšlasījumu par Latvijas valsts ideju un to, kāpēc mums būt lepniem sniedza Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova. Savukārt novembra sākumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu radošo industriju konferencē “Subject: Creativity”, kurā viņa runāja par brīvību un zināšanām, kas kalpo kā priekšnoteikums ideju radīšanai un sabiedrības iedvesmošanai.

Šā gada 18. novembrī Satversmes tiesas tiesneši godināja Latvijas simto gadadienu un piedalījās vairākos šim īpašajam notikumam veltītajos svētku pasākumos.

Decembra sākumā otro reizi notika Satversmes tiesas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizētās sarunas par Latviju. Šīs sarunas centrālais vadmotīvs bija Daugava. Sarunas vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tajās piedalījās tiesību zinātnieks Egils Levits, socioloģe Dagmāra Beitnere-Le Galla, vēsturniece Barba Ekmane un režisors Reinis Suhanovs. Sarunu iedvesmas avots bija Raiņa poēma “Daugava” (1919), kas atspoguļo vienotas Latvijas tautas un teritorijas ideju. Šāds sarunu koncepts izvēlēts, lai parādītu ciešo Latvijas kultūras mantojuma darbu sasaisti ar valsti un tiesībām, kā arī, lai ar valsts pamatvērtībām saistītu jautājumu apspriešanā tuvinātu arvien plašākas un dažādākas sabiedrības grupas.

Simtgades pasākumu plāna īstenošana noslēdzās ar Konstitucionālo tiesību ekspertu domnīcu Satversmes tiesā. Tā pulcēja vienkopus vairākus Latvijā atzītus konstitucionālo tiesību pētniekus: Egilu Levitu, Gunāru Kūtri, Inesi Nikuļcevu, Lauri Liepu, Edgaru Pastaru, Ringoldu Balodi un Jāni Plepu. Domnīcu vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova, kura aicināja domnīcas dalībniekus dalīties pārdomām un meklēt atbildes uz jautājumiem, piemēram, vai savas identitātes apzināšanās un aizstāvēšana automātiski ir nacionālisms, vai Satversmē nostiprinātā laulības forma ir konstitucionālās identitātes sastāvdaļa, vai Satversmes tiesas kompetences atbilst nākotnes izaicinājumiem.

Valsts simtgades gada ietvaros turpinājās arī Satversmes tiesas 20. gadadienas gadā iedibinātā tradīcija, kuras ietvaros Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki dodas apciemot izglītības iestādes, sniedzot izglītojošu lekciju par tiesību sistēmu Latvijā, par Satversmes tiesu, tiesiskumu un tiesiskas demokrātiskas valsts pamatvērtībām. Pagājušajā gadā Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki apmeklēja piecas mācību iestādes: Daugavpils Universitāti, Iļģuciema vidusskolu, Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 3. ģimnāziju un Valmieras Viestura vidusskolu. Šī tradīcija tiks turpināta arī 2019. gadā.

Simtgades pasākumu plāns bija tiesas pašiniciatīva, ko tā īstenojusi savu funkciju un budžeta ietvaros.

Preses relīze par Satversmes tiesas simtgades pasākuma plāna aktivitātēm no janvāra līdz martam pieejama šeit, savukārt par aktivitātēm no marta līdz jūlijam preses relīze pieejama šeit.