Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš tiekas ar Daugavpils Universitātes tiesību zinātņu studentiem

26.11.2018.

Piektdien, 23. novembrī, Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš viesojās Daugavpils Universitātē (turpmāk – DU), kur tikās ar tiesību zinātņu studentiem un sniedza priekšlasījumu par Satversmes tiesu, tās kompetenci un tiesas lomu Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts ietvarā.

Tikšanos atklāja DU Sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Teivāns – Treinovskis. Viņš sacīja, ka Daugavpils DU Sociālo zinātņu fakultāte jau ilgāku laiku sadarbojas ar Satversmes tiesu, uzsverot, ka DU rīkotajās zinātniskajās konferencēs regulāri piedalās un ar zinātniskiem referātiem uzstājas Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis.

Savā uzrunā dekāns Jānis Teivāns – Treinovskis vērsa uzmanību, ka dažas nedēļas atpakaļ Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs jau tikās ar Tiesību zinātnes bakalaura programmas 2. kursa studējošajiem. Viņš teica, ka šoreiz lekcijā piedalās šīs pašas programmas pirmā un trešā kursa studējošie. Jānis Teivāns – Treinovskis uzsvēra, ka sevišķi vērtīga šī tikšanās būs 1. kursa studējošajiem, kuri šobrīd apgūst studiju kursu “Tiesu varas institūciju tiesības”. Savas uzrunas beigās viņš izteica atzinīgu vērtējumu par šādu sadarbību ar Satversmes tiesu, kā arī aicināja to attīstīt un veicināt arī turpmāk.

Foto: Daugavpils Universitāte.

Tiesnesis Kusiņš savā priekšlasījumā skaidroja konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un Satversmes tiesas procesu, kā arī akcentēja konstitucionālās sūdzības iesniegšanas prasības un juridiskā pamatojuma nepieciešamību. Priekšlasījuma noslēgumā tiesnesis Kusiņš atbildēja uz studentu uzdotajiem jautājumiem par konstitucionālo tiesību aktualitātēm.

Foto: Daugavpils Universitāte.

Foto: Daugavpils Universitāte.