I. Ziemele: Iedvesmotājiem jāapzinās sava morālā atbildība, jo idejas ietekmē sabiedrības virzību un maina cilvēku dzīves

26.11.2018.

Piektdien, 2. novembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu radošo industriju konferencē “Subject: Creativity”. Priekšlasījumā viņa runāja par brīvību un zināšanām, kas kalpo kā priekšnoteikums ideju radīšanai un sabiedrības iedvesmošanai.

Priekšlasījuma sākumā Ineta Ziemele izvirzīja tēzi, ka ikvienai sabiedrībai ikvienā laikmetā ir nepieciešami iedvesmotāji – personības, kas spēj “iedegt”. Viņa uzsvēra, ka tieši šajā laikmetā, kurā ir tik daudz vilkmju, sabiedrībai ir nepieciešami savi pīlāri. Proti, tie, kas notur pie tām vērtībām, kas veido Latvijas sabiedrību un nošķir mūs no citām.

Ineta Ziemele teica, ka sabiedrību veido un raksturo tās idejas konkrētā telpā un laikā.  Viņa uzsvēra, ka tieši ideju kvalitāte nosaka arī sabiedrības kvalitāti. Turklāt viņa atzina, ka mainīt sabiedrību var tikai tad, ja maina tos, kas šīs idejas rada.

Foto: Jānis Pipars.

Runājot par brīvību, Ineta Ziemele teica, ka cilvēka dabiskais stāvoklis ir brīvība, jo cilvēks ir dzimis brīvs un vienlīdzīgs savās tiesībās. Viņa uzsvēra, ka brīvs cilvēks ir iedvesmas un ideju pilns, tomēr, lai “iedegtu” citus, cilvēkam ir jāpārvar gan iekšējās, gan ārējās barjeras, kuras mēs iegūstam dzīves gaitā un kuras ir cieši saistītas ar konkrētās sabiedrības pagātni un tagadni.

Ineta Ziemele vērsa klātesošo uzmanību, ka demokrātiskas valsts ietvars, kura centrā ir cilvēka cieņa un brīvība kā pamata vērtība, kas tiek respektēta varas dalīšanas principa ietvarā, ir tieši tāda vērtība, kas ļauj katram cilvēkam un sabiedrībai kopumā radīt idejas. Tāpēc, ka, lai iedēstītu ideju impulsus, ir vajadzīgs gan brīvs cilvēks, gan brīva vide.

Īpašu uzmanību savā priekšlasījumā Ineta Ziemele veltīja iedvesmotāju morālās atbildības jautājumiem. Viņa uzsvēra, ka ikvienam ideju radītājam ir jāuzņemas morālā atbildība, jo izplatītās idejas ietekmē visas sabiedrības virzību un maina cilvēku dzīves.

Turpinot apskatīt morālās atbildības aspektus, Ineta Ziemele teica, ka šodienas idejas ir Latvijas sabiedrības rītdienas realitāte, līdz ar to, katram ideju ģeneratoram ir jāspēj saskatīt, kādu virzību ar savu ideju tas dos cilvēkiem un mūsu valstij.

Sava priekšlasījuma noslēgumā Ineta Ziemele teica: “Stāsts ir par to, kā mēs visi dzīvojam kopā, kādā kvalitātē un kā mēs redzam savu Latviju nākamajos gados. Aicinu uzdrīkstēties domāt, zināt, runāt un ticēt!”

Inetas Ziemeles priekšlasījuma pilns ieraksts pieejams šeit.

Radošo industriju konferencē “Subject: Creativity” piedalījās vēl 19 dažādu radošo industriju nozaru viedokļu līderi, kuri centās savos priekšlasījumos atbildēt uz jautājumiem, uz kuriem ikviens cilvēks, kurš virza procesu vai piedalās tā veidošanā – agrāk vai vēlāk, meklē atbildes, visbiežāk ir tieši šie: Kā “iedegties” pašam. Kā “aizdegt” citus. Kā “degt”, bet “nesadegt”. Un ko darīt, kad uguns dziest. Konferences programma pieejama šeit.

Saruna ar Inetu Ziemeli pēc konferences.