Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece: Mēs esam kalnā tik augstu, kā nekad iepriekš

19.10.2018.

Šodien, 19. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova ar pirmo priekšlasījumu atklāja sabiedrības vadītāju konferenci “Celtspēja”. Priekšlasījumā viņa runāja par Latvijas valsts ideju un to, kāpēc mums būt lepniem.

Priekšlasījuma sākumā Sanita Osipova uzsvēra, ka mēs esam kalnā, tik augstu, kā vēl nekad iepriekš. Tikai to mēs neredzam, jo apkārt cilvēki dzīvo vēl augstākos kalnos, un mūsu prasības pret dzīvi ir krietni augušas.

Foto: Celtspēja.

Lai ilustrētu to, ka Latvija ir veiksmes stāsts, Sanita Osipova vērsa klātesošo uzmanību uz trim aspektiem: Latvijas tautas vēsturi, demokrātiski tiesisko Latvijas valsts iekārtu un Latvijas izrāvienu dzimumu līdztiesības jautājumos.

Sanita Osipova, pārcilājot Latvijas tautas vēstures lappuses, atgādināja: “Latvija nav sērdieņu tauta. Mums ir stalta meita kā liepa, mums ir dižens tēva dēls kā ozols. Latvijas vēsture ir veiksmes stāsts, kas ir jāmāk pastāstīt. Tas ir jādara mums pašiem, jo neviens cits nav ieinteresēts celt mūsu pašapziņu.” Turklāt viņa atzina, ka mēs esam izredzēta tauta, jo divas reizes ir sabrukušas impērijas, divas reizes Latvijai ir bijusi iespēja izveidot savu valsti, pēc tam to atjaunot.

Sanita Osipova sacīja: “Mēs varam būt lepni, jo, lai gan mums nebija lielas politiskās pieredzes ne citu skaidru orientieru, tauta izvēlējās, liktenis un Dievs atbalstīja liberāli demokrātiskas parlamentāras Latvijas izveidošanu. Mums jābūt lepniem gan par tiem cilvēkiem, kuri Latviju cēla, gan par tiem, kuri turpina to celt.”

“Dzimumu līdztiesības jomā mēs varam sevi uzskatīt par pirmrindniekiem Eiropā. Jau dibinot Latvijas Republiku, juridiski tika ielikti pamati dzimumu politiskajai līdztiesībai,” savā priekšlasījumā uzsvēra Sanita Osipova. “Dzimumu līdztiesība mums neiekrita klēpī, to izcīnīja latviešu sievietes un vīrieši, kuriem cilvēks bija vērtība, bet vienlīdzība un līdztiesība – dabiska prasība,” turpinot sacīja Sanita Osipova.

Priekšlasījuma noslēgumā Sanita Osipova izteica domu, ka latvieši ir “lieli savā mazumā”, to pamatojot, viņa uzsvēra: “Ir izdarīti fantastiski diži darbi. Ir cēlies mūsu dzīves līmenis. Mums ir spilgtas personības kultūrā, zinātnē, mākslā. Mēs esam krietni cilvēki.”

Vienlaikus Sanita Osipova pauda, ka latvieši ir arī “mazi savā lielumā”. Viņa teica: “Mēs nenovērtējam visu to, kas mums ir. Mēs uztraucamies par niekiem, aiz kuriem bieži neredzam lietas un fundamentālas vērtības. Tāpat mēs gaidām ārējus spēkus, kas nāks un visu sakārtos.”

Savu priekšlasījumu Sanita Osipova noslēdza ar uzmundrinājumu sakot: “Brīnums esam mēs paši. Mēs esam izdevies projekts – veiksmīga demokrātiska tiesiska valsts.”

Sanitas Osipovas runas pilns teksts pieejams šeit. https://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-priekssedetajas-vietnieces-sanitas-osipovas-priekslasijums-konference-celtspeja/ 

Sanitas Osipovas priekšlasījums pilns ieraksts pieejams šeit (1:39-21:09):

Sabiedrības vadītāju konferencē “Celtspēja” piedalījās vēl 16 dažādu nozaru viedokļu līderi, kuri dalījās savā pieredzē un sniedza praktiskus padomus valsts un pašvaldību vadītājiem darbinieku un sabiedrības vadībā. Programma pieejama šeit.

Foto: Celtspēja.

Sanitas Osipovas pēckonferences sarunas.