Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklē Jelgavas pilsētas domi un sniedz priekšlasījumu par Satversmē ietvertajiem principiem

28.09.2018.

Šodien, 28. septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, kā arī ar vairākiem Jelgavas pilsētas domes deputātiem un darbiniekiem. Ineta Ziemele sniedza priekšlasījumu par Satversmē ietvertajiem principiem, kuri pašvaldībām jāievēro to darbībā, kā arī par pašvaldību domju tiesībām vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā.

Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele pievērsās Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. Viņa īpašu uzmanību vērsa tieši uz Satversmē nostiprināto valsts varas atzaru līdzsvara un atzara mehānismu, uzsverot tiesu varas lomu līdzsvara un atsvara funkcijas nodrošināšanā iepretim likumdevējvarai un izpildvarai.

Ineta Ziemele pievērsās arī tiem jautājumiem, kas skar pašvaldību domju tiesības vērsties ar pieteikumu Satversmes tiesā. Viņa atgādināja, kādas ir Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības pieteikuma iesniegšanai, kā arī sniedza ieskatu Satversmes tiesas procesā un pastāstīja par neseno Satversmes tiesas judikatūru tieši tajās lietās, kuras ierosinātas pēc pašvaldības domju iesniegtajiem pieteikumiem.

Tikšanās noslēgumā Ineta Ziemele izteica pateicību arī par Satversmes tiesas organizētā skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa “Mana Satversme” izstādes izvietošanu Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā. Šī izstāde ikvienam centra apmeklētājam sniedza iespēju caur bērna acīm aplūkot mūsu valsts pamatlikumu – Latvijas Republikas Satversmi.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Foto: Jelgavas pilsētas dome.

Foto: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs.