Jaunumi

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
16.07.2010.

Ierosināta lieta par Medzes pagasta teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Grobiņas novada pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” daļu, ar kuru apstiprināts Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā, kas paredz vēja ģeneratoru apbūves teritorijas […]

13.07.2010.

Ierosināta lieta par kārtības noteikumiem brīvības atņemšanas iestādēs

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 44.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp paredz tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka notiesātajiem ir pienākums no celšanās līdz naktsmieram uzturēt savu guļamvietu atbilstoši brīvības atņemšanas iestādē noteiktajam vienotajam paraugam. […]

01.07.2010.

Ierosināta lieta par reliģisko priekšmetu glabāšanas iespēju ieslodzītajiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” pirmā pielikuma, ciktāl tas neparedz reliģisko priekšmetu glabāšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam”. Satversmes 99. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskas pārliecības brīvību. Apstrīdētā norma reglamentē priekšmetus un pārtikas produktus, kurus […]

01.07.2010.

Ierosināta lieta par patērētāja kreditēšanas noteikumiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 692 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam”. Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros, bet Satversmes 105. pants nodrošina tiesības uz īpašumu. Apstrīdētā norma noteic: „Kredīta devējam nav […]

01.07.2010.

Ierosināta lieta par Dunikas pagasta teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 „Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem” daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu bijušās Dunikas pagasta teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam”. Satversmes 105. pants garantē tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 115. pants citastarp noteic tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Dunikas teritorijas plānojums […]

28.06.2010.

Pēc deputātu pieteikuma ierosināta lieta par darbspēju zaudējumu atlīdzības izmaksas noteikumiem

Satversmes tiesā ierosināta vēl viena lieta „Par likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 14. panta septītās daļas un 20. panta devītās daļas, likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20. panta devītās daļas (likuma redakcijā no 2004. gada 25. novembra līdz 2009. gada 16. jūnijam) un likuma „Grozījumi likumā „Par obligāto sociālo apdrošināšanu […]

28.06.2010.

Ierosināta lieta par sanitāro apstākļu normām īslaicīgās aizturēšanas vietās

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 1. punkta vārdu „kuru augstums nepārsniedz 1,2 metrus” un pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 95. pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu, aizliegta ir […]

28.06.2010.

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku kļuvis Viktors Skudra

Šodien, 28.jūnijā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieku ir vienbalsīgi ievēlēts Viktors Skudra. Vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins ir atstājis Satversmes tiesas tiesneša amatu saistībā ar tiesneša pilnvaru termiņa beigām. Viktors Skudra ir Satversmes tiesas tiesnesis kopš 2007.gada. Viņa profesionālais mūžs pirms tiesneša amata ietver citastarp darbu prokuratūrā un […]

22.06.2010.

Amatā stāsies Satversmes tiesas tiesnese, notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

Pirmdien, 28.jūnijā, plkst. 12:00 tiesneša zvērestu nodos un līdz ar to Satversmes tiesas tiesneša amatā stāsies Vineta Muižniece. Ņemot vērā, ka Juris Jelāgins, kurš šodien atstāj Satversmes tiesas tiesneša amatu, ir pildījis arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, Satversmes tiesā 28.jūnijā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku aizklātā balsojumā ievēl […]

22.06.2010.

Pasludināts spriedums lietā par tiesnešu atalgojuma samazināšanu un atalgojuma maksimālo apmēru

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesa ir pasludinājusi spriedumu lietā Nr. 2009-111-01 „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma un 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā), un 20. punkta trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Lietā tika skatīts jautājums par tiesnešu amatalgas samazināšanu par 15 % (no 2009. gada 1. jūlija) un par 27 […]