Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10.10.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par rīkojumiem, kas aptur Jūrmalas attīstības plāna darbību

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2008. gada 10. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/299 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” darbības apturēšanu un 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” darbības […]

30.09.2008.

Satversmes tiesas tiesneši dosies uz Armēniju

Šodien, 30.septembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris, tiesas priekšsēdētāja vietnieks Juris Jelāgins, kā arī tiesneši Viktors Skudra un Kaspars Balodis dosies uz Erevānu. Satversmes tiesas delegācijai vispirms paredzēta vizīte Armēnijas Konstitucionālajā tiesā, bet vēlāk – piedalīšanās starptautiskajā konferencē “Fundamentālas konstitucionālās vērtības un to loma sabiedrībā”. Konferencē piedalīsies Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši un Venēcijas komisijas pārstāvji, kā […]

25.09.2008.

Teritorijas Maskavas iela 264 detālplānojums atbilst Satversmei un likumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-03-03 „Par Rīgas domes 2006. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 67 „Teritorijas Maskavas ielā 264 (kadastra Nr. 01000780413) un Maskavas ielā bez numura (kadastra Nr. 01000781004), izmantošanas un apbūves noteikumi” atbilstību Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 1. punktam, Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 4. punktam un Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā […]

24.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Jūrmalas teritorijas plānojumu un Dzintaru detālplānojumu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas […]

24.09.2008.

Biodegvielas kvotu sadale neatbilst Biodegvielas likumam

Vakar, 23. septembrī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2008-01-03 „Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”” 4. punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodīzeļdegvielas ražošanai 7 813 953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai […]

22.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes nomas maksas ierobežojumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija ceturtdien, 18. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta otrās daļas vārdu „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” un pārejas noteikumu 7. punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta otrās daļas pirmā teikuma un pārejas noteikumu 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka […]

19.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Lisabonas līgumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija piektdien, 19. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam”. Satversmes 101. pants noteic: „Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas […]

12.09.2008.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par ierobežojumu noteikt sodu, kas ir mazāks par likumā paredzēto

Satversmes tiesa šonedēļ ir pieņēmusi lēmumu izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2008-10-01 „Par Krimināllikuma 49. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Apstrīdētā norma – Krimināllikuma 49. panta ceturtā daļa – noteica, ka, konstatējot atbildību mīkstinošos apstākļus (kas var būt pamats kriminālsoda samazināšanai), sodu […]

30.07.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Deglava ielā

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam daļas, kas paredz, ka teritorija starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, izbūvēto A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaives ielai un projektēto Rembates ielu ir jauktas apbūves teritorija, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska […]

29.07.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par „piespiedu nomu”

Satversmes tiesas 2. kolēģija šodien, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta trešajā daļā un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta pirmajā un otrajā daļā lietotā vārda „noma” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”. Satversmes 91. pants pirmais teikums garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, […]