Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu - Pieteikums ir iesniegts par jau izspriestu prasījumu