2021

21.–23.11.2021.

Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš piedalās Eiropas Savienības Tiesas organizētajā sanāksmē.


15.11.2021.

Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis piedalās konferencē par Eiropas Savienības Tiesas judikatūru attiecībā uz tiešajiem nodokļiem.


12.10.–24.11.2021.

Satversmes tiesa organizē pieredzes apmaiņas projektu “Moldovas Konstitucionālās tiesas juridiskā dienesta kapacitātes stiprināšana”.

Preses relīze.


30.09.–01.10.2021.

Satversmes tiesas tiesneši apmeklē Lietuvas Konstitucionālo tiesu Viļņā.

Preses relīze.


10.09.2021.

Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs piedalās Eiropas Cilvēktiesību tiesas seminārā par tiesiskumu un taisnīgumu digitālajā laikmetā.


02.–03.09.2021.

Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa organizē konferenci “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”.

Preses relīze


05.–07.07.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un tiesnesis Gunārs Kusiņš apmeklē starptautisku konferenci “Vienlīdzība un tiesiskums: starptautisko tiesu ieguldījums”.

Preses relīze.


21.05.2021.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova tiekas ar Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu (Christian Heldt).

Preses relīze.


18.–21.05.2021.

Satversmes tiesas padomnieks Uldis Krastiņš piedalās Francijas Nacionālās administrācijas skolas un Starptautiskās Frankofonijas organizācijās seminārā “Vides aizsardzība: Eiropas Savienības regulatīvā pieeja”.


14.05.2021.

Satversmes tiesas tiesneši attālināti tiekas ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesi Mārtiņu Mitu.

Preses relīze.


23.04.2021.

Satversmes tiesu apmeklē Francijas Valsts padomes viceprezidents Bruno Lasērs (Bruno Lasserre).

Preses relīze.


11.03.2021.

Satversmes tiesa sadarbībā ar Augstāko tiesu un Eiropas Savienības Tiesu organizē publisku vebināru par Eiropas Savienības tiesībām.

Preses relīze.


24.–25.02.2021.

Satversmes tiesas tiesneši attālināti piedalās Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresā.