Noslēdzies Satversmes tiesas pieredzes apmaiņas projekts ar Moldovas Konstitucionālo tiesu

25.11.2021.

Satversmes tiesa noslēdz divus mēnešus ilgo pieredzes apmaiņas projektu ar Moldovas Konstitucionālo tiesu. Projekta ietvaros Satversmes tiesas darbinieki un eksperti vadīja vairākus vebinārus, lai stiprinātu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitāti. 

Pieredzes apmaiņas projekta ietvaros notika desmit vebināri par konstitucionālo tiesu lomu demokrātiskā tiesiskā valstī, konstitucionālo tiesu darba organizāciju, pieteikumu pieņemamības kritērijiem, cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanas metodoloģiju, Satversmes tiesas judikatūru tiesību uz īpašumu un sociālo nodrošinājumu jomā, kā arī tiesnešu neatkarības principu un citiem aktuāliem konstitucionālo tiesību jautājumiem.

Projekts noslēdzās ar vebināru, kurā Satversmes tiesas eksperti un Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesneši diskutēja par ieslodzījumā esošu personu tiesību ierobežojumiem un Satversmes tiesas judikatūru šajā jomā, kā arī novērtēja projekta īstenošanu un analizēja tā rezultātus.

Projektā piedalījās Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Domnika Manole (Domnica Manole), tiesneši Nikolajs Roška (Nicolae Roșca), Ļuba Šova (Liuba Șova), Sergejs Curkans (Serghei Țurcan) un Vladimirs Curkans (Vladimir Țurcan), kā arī deviņi Moldovas Konstitucionālās tiesas juristi.

Projekta noslēgumā Moldovas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja D. Manole pateicās Satversmes tiesai un projekta ekspertiem par projekta īstenošanu, saturiskajām diskusijām un vērtīgajām atziņām, kā arī ieguldījumu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitātes stiprināšanā.

Visi projekta dalībnieki atzinīgi novērtēja projekta programmu, lekciju un diskusiju kvalitāti, kā arī ekspertu sagatavotos materiālus. Arī no projekta novērtējuma anketām izriet, ka projekta organizatoriskā un saturiskā puse ir īstenota augstākajā kvalitātē.

Projekta mērķis bija sekmēt Moldovas Konstitucionālās tiesas tiesnešu un juristu profesionālās zināšanas un stiprināt tiesas spējas konsekventi veikt konstitucionālo ekspertīzi, tostarp arī piemērojot starptautiskās cilvēktiesību normas un tiesu praksi cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskuma izvērtēšanā.

Projektu vadīja un kā eksperte tajā piedalījās Satversmes tiesas padomniece Elīna Podzorova. Projekta mācību materiālus gatavoja un vebinārus vadīja Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs un konstitucionālo tiesību eksperte Alla Spale.

Pieredzes apmaiņas projekts tiek īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu par valsts budžeta programmas 07.00.00 “Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība” līdzekļiem.