Satversmes tiesa un Eiropas Savienības Tiesa aicina dalībvalstu konstitucionālās tiesas uz dialogu par konstitucionālo tradīciju nozīmi Eiropas Savienībā

02.09.2021.

Šodien, 2. septembrī, sāksies Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas divu dienu konference “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”. Šī būs pirmā reize Eiropas Savienības vēsturē, kad pulcēsies vienkopus tiesneši no Eiropas Savienības dalībvalstu konstitucionālajām tiesām un Eiropas Savienības Tiesas, lai dialoga ceļā rastu kopīgu izpratni par to, kā samērot Eiropas vienotības ideju ar dalībvalstu dažādajām konstitucionālajām tradīcijām un nacionālajām identitātēm. 

Pamattiesību aizsardzība ir joma, kurā dalībvalstu konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas kompetences bieži saskaras. Tādēļ ir svarīgi diskutēt par to, kā samērot dalībvalstu daudzveidīgās nacionālās identitātes un konstitucionālās vērtības, vienlaikus garantējot Eiropas Savienības tiesību vienveidīgu interpretāciju un piemērošanu.

Konference notiks divās sesijās, kas sastāvēs no četrām paneļdiskusijām. Pirmā paneļdiskusija būs veltīta dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, otrā paneļdiskusija būs par Eiropas Savienības Tiesas un dalībvalstu konstitucionālo tiesu kompetencēm, saskaroties ar dažādas harmonizācijas pakāpes regulējumu. Savukārt trešā un ceturtā paneļdiskusija būs par to, vai dažādās dalībvalstīs un Eiropas Savienībā var pastāvēt atšķirīgi pamattiesību aizsardzības līmeņi un kādi ir šo tiesību izmantošanas ierobežojumi.

Ar referātiem uzstāsies Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārtss (Koen Lenaerts), Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, Beļģijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Fransuā Daūts (François Daoût), kā arī citi konstitucionālo tiesu tiesneši kopumā no 23 dalībvalstīm un Eiropas Savienības Tiesas.

Lai informētu par konferencē diskutētajiem jautājumiem un iespējamajiem risinājumiem, 3. septembrī plkst. 9.30 Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētājs Kūns Lenārtss (Koen Lenaerts) piedalīsies preses konferencē.

Preses konference tiešsaistē būs pieejama:

          latviešu valodā: https://vimeo.com/594625130

angļu valodā: https://vimeo.com/595204715

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kuri vēlas piedalīties preses konferencē, aicinām pieteikties iepriekš, rakstot e-pastu Zanda.Meinarte@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot +371 26393803.

Detalizētāka informācija par konferenci pieejama konferences aprakstā.

Konferences programma pieejama šeit.