Satversmes tiesā viesojas Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts

21.05.2021.

Šodien, 21. maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova tikās ar Vācijas vēstnieku Latvijā Kristianu Heltu (Christian Heldt). Tikšanās laikā tika apspriesta konstitūcijas un tajā ietverto vērtību nozīme, kā arī uzsvērta konstitucionālās tiesas loma šo vērtību īstenošanā.

Sanita Osipova atzina, ka mūsdienās sabiedrību vieno valsts. Tādēļ valsts pamatlikumā nostiprināto vērtību iedzīvināšanai ir izšķiroša nozīme, lai veidotos saliedēta sabiedrība. Satversmes tiesas priekšsēdētāja atzīmēja, ka Satversmes tiesa ir aizsākusi dialogu ar sabiedrību par daudzām pamatvērtībām – tostarp par cilvēka cieņu.

Kristians Helts īpaši izcēla Satversmes tiesas īstenoto dialogu ar skolu jaunatni. Viņš uzsvēra, ka ir būtiski atklāt konstitūcijas saturu tā, lai to spētu izprast ikviens. Tas ir priekšnoteikums, lai veidotos konstitūcijas patriotisms. Vācijas vēstnieks piekrita, ka tieši vienota izpratne par konstitūcijā ietvertajām vērtībām ir saliedētas sabiedrības pamatā.

Abas puses atzinīgi novērtēja līdzšinējo sadarbību starp Satversmes tiesu un Vācijas Federālo konstitucionālo tiesu, kā arī vienojās par ciešu dialogu nākotnē.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Vācijas vēstnieks Latvijā Kristians Helts. Foto: Satversmes tiesa.

Fotogrāfijas no vizītes pieejamas šeit.