Satversmes tiesa stiprina sadarbību ar Lietuvas Konstitucionālo tiesu divpusējā vizītē Viļņā

01.10.2021.

No 30. septembra līdz 1. oktobrim Satversmes tiesas tiesneši apmeklē Lietuvas Konstitucionālo tiesu Viļņā, lai stiprinātu sadarbību un dalītos pieredzē konstitucionālo tiesību un pamattiesību aizsardzības jautājumos. Vizītes ietvaros notiek 16. divpusējā Lietuvas un Latvijas konstitucionālo tiesu konference “Konstitucionālās sūdzības īstenošanas izaicinājumi”.

Konferences tēma ir nozīmīga, jo konstitucionālā sūdzība ir pamattiesību aizsardzības līdzeklis. Konstitucionālās sūdzības institūts Lietuvā ieviests pirms diviem gadiem, savukārt Latvijā jau 20 gadus personām ir iespēja iesniegt konstitucionālo sūdzību. Līdz ar to tiesnešu pieredzes apmaiņa ļauj stiprināt pamattiesību aizsardzību.

Lietuvas Konstitucionālās tiesas organizētajā konferencē piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova, priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš, tiesneši Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis, Artūrs Kučs un Anita Rodiņa. Lietuvas Republikas Konstitucionālo tiesu pārstāv priekšsēdētāja Danute Jočiene (Danutė Jočienė), tiesneši Elvīra Baltutīte (Elvyra Baltutytė), Vitauts Greičus (Vytautas Greičius), Dzintars Goda (Gintaras Goda), Giedre Lastauskiene (Giedrė Lastauskienė), Vitauts Mizars (Vytautas Mizaras), Aļģis Norkūns (Algis Norkūnas) un Janīna Stripeikiene (Janina Stripeikienė).

Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Danute Jočiene (Danutė Jočienė), atklājot konferenci, uzsvēra, ka “konstitucionālās sūdzības ieviešana ir ikvienas tiesiskas valsts iezīme, lai nodrošinātu pilnīgāku pamattiesību aizsardzību. Turklāt šāda sūdzība ļauj atpazīt un novērst defektus tiesību sistēmā, atcelt tiesību normas, kas ir pretrunā konstitūcijai un kuru atbilstību konstitūcijai neapstrīd citas personas un iestādes, kuras var vērsties konstitucionālajā tiesā. Lai gan konstitucionālās sūdzības ieviešana palielina tiesas noslogotību, tomēr vismaz līdz šim tas nav radījis sarežģījumus efektīvai Lietuvas konstitucionālās tiesas darbībai.”

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš savā referātā “Konstitucionālās sūdzības pieņemamības kritēriji” skaidroja, ka Satversmes tiesas likums noteic vairākas speciālās prasības, kas attiecas tieši uz konstitucionālo sūdzību. Proti, pieteikuma iesniedzējam ir jāpamato savs pamattiesību aizskārums, jāsniedz juridiski argumenti par to, kāpēc regulējums neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Tāpat, iesniedzot konstitucionālo sūdzību, pieteikuma iesniedzējam ir pienākums izmantot pieejamos vispārējos tiesību aizsardzības līdzekļus un ievērot sešu mēnešu termiņu sūdzības iesniegšanai Satversmes tiesā.

Satversmes tiesas tiesneši dalījās ar pieredzi, kā veidot materiālus, lai palīdzētu personām iegūt informāciju par prasībām, kas jāievēro, iesniedzot konstitucionālo sūdzību. Satversmes tiesas mājaslapā ir izvietoti vairāki informatīvi materiāli par konstitucionālās sūdzības sagatavošanu.

Otrā konferences diena ir veltīta diskusijai par aktuālo abu tiesu judikatūru. Lietuvas Konstitucionālās tiesnesis Dzintars Goda (Gintaras Goda) sniegs pārskatu par lietām, kuras ir mainījušas pastāvošo Lietuvas konstitucionālās tiesas judikatūru un izraisījušas lielu sabiedrības interesi. Satversmes tiesas tiesnese Anita Rodiņa iepazīstinās Lietuvas kolēģus ar aktuālajām lietām Satversmes tiesā, īpašu vērību veltot pieteikumiem saistībā ar Covid-19 pandēmijas noteiktajiem ierobežojumiem.

Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas kopīgās konferences ir ilggadēja tradīcija, kas tiek kopta jau kopš 2000. gada. Šajās konferencēs tiesneši pārrunā aktuālos konstitucionālo tiesību jautājumus un tiesu praksi, apmainās ar pieredzi un viedokļiem par tiesību attīstību un judikatūru. Satversmes tiesa un Lietuvas Konstitucionālās tiesa guvušas pārliecību, ka aktīvs tiesu dialogs veicina tiesiskās telpas attīstību.

Foto: Lietuvas Konstitucionālā tiesa.