Jaunumi

2023
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
29.04.2008.

Pieņemts spriedums Paudera lietā: apstrīdētā norma atbilst Satversmei

Šodien, 29. aprīlī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-25-01 “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz likuma […]

28.04.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Alsungas pagasta padomes pieteikuma

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 28. aprīlī, ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumu Nr. 596 “Noteikumi par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu” Pielikuma II sadaļas 42. punkta vārdu „Alsungas pagasts” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam un Administratīvi teritoriālās reformas likuma 6.1 panta trešajai un ceturtajai daļai”. Satversmes 1. pants noteic, ka […]

27.04.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par pensiju indeksācijas atcelšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par 2009. gada 12. marta likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām”” 2. panta vārdu „valsts pensijas 2009. gadā pārskatītas netiek” atbilstību Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. […]

22.04.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par drošības naudu kasācijas instancē

Satversmes tiesas 2. kolēģija šodien, 22. aprīlī, ir ierosinājusi lietu „Par Civilprocesa likuma 458. panta pirmās un ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, savukārt Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Saskaņā ar apstrīdēto normu […]

17.04.2008.

Satversmes tiesa ierosina trīs lietas

Satversmes tiesā šonedēļ ir ierosinātas šādas lietas: 1. Vakar, 16. aprīlī, ierosināta lieta „Par Civilprocesa likuma 441. panta otrās daļas (ciktāl tā attiecas uz lēmumu par naudas soda uzlikšanu procesuālās sankcijas veidā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Apstrīdētā norma noteic, ka nav pārsūdzami tiesas lēmumi par naudas soda uzlikšanu (ja naudas sods uzlikts par procesuālu normu pārkāpšanu, […]

29.03.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes atsavināšanu Dienvidu tilta 3.kārtas būvniecībai

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskajām vajadzībām – Dienvidu tilta pār Daugavu 3. kārtas būvniecībai” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai […]

27.03.2008.

Kolkas teritorijas plānojuma apturēšana atbilst Satversmei

Šodien, 27. martā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-17-05 “Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/144 “Par Kolkas pagasta padomes 2003. gada 13. jūnija saistošo noteikumu Nr. 6 “Kolkas pagasta teritorijas plānojums” apturēšanu daļā”, 2007. gada 6. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/145 “Par Kolkas pagasta padomes 2006. gada 23. oktobra saistošo noteikumu Nr. 11 “Detālplānojums Nr. 01/08/05 Kolkas pagasta Sīkraga ciema īpašuma Jūrassili […]

19.03.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu pēc Vecpiebalgas pagasta padomes pieteikuma

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 2. pielikuma „Novadi un to teritoriālā iedalījuma vienības” 103. punkta vārdu „Dzērbenes pagasts” un „Kaives pagasts, Taurenes pagasts” atbilstību 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantam”. Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pants noteic, ka vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās […]

19.03.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Viļņu

Rīt, 20.martā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas vizītē uz Lietuvas Konstitucionālo tiesu. Gunārs Kūtris piedalīsies svinīgajā pasākumā par godu trīs tiesnešu, tajā skaitā, Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja Egidija Kūra pilnvaru termiņa beigām un trīs jauno tiesnešu stāšanos amatā. Šā gada 21.martā amatu atstāj ne vien E.Kūris, bet arī tiesneši Stasis Stačiokas un Vitautas Sinkevičius. […]

07.03.2008.

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku kļuvis Juris Jelāgins

Šodien, 7.martā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieku ir ievēlēts Juris Jelāgins. Par viņa kandidatūru balsoja visi septiņi Satversmes tiesas tiesneši. Vēlēšanas tika rīkotas, jo līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis savas vietnieka pilnvaras nolicis saistībā ar piedalīšanos Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla lietas izskatīšanā. Viņš priekšsēdētāja vietnieka amatā ir […]