Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci kļuvusi tiesnese Aija Branta

03.06.2011.

Šodien, 3.jūnijā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieci vienbalsīgi ir ievēlēta Aija Branta.

Vēlēšanas tika rīkotas, jo šī gada 22.maijā negaidīti no dzīves aizgāja līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra.

Aija Branta ir Satversmes tiesas tiesnese kopš 2004.gada. Lielu profesionālo pieredzi Aija Branta guvusi arī strādājot Augstākās tiesas tiesneses amatā. Tāpat Aija Branta darbojusies vairākās starptautiskajās organizācijās, kas tieši saistītas ar tiesnešu darbību, tiesu efektivitātes paaugstināšanu un tiesu neatkarības stiprināšanu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus, aizklāti balsojot. Priekšsēdētāja vietnieks palīdz tiesas priekšsēdētājam viņa amata pienākumu pildīšanā, kā arī aizstāj priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā.

Sākoties tiesas sēdei, Satversmes tiesas tiesnese Vineta Muižniece lūdza tiesu izvērtēt jautājumu par viņas pilnvaru apturēšanu. V. Muižnieces lūgums tika izteikts, pamatojoties uz ģenerālprokurora lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu pret V. Muižnieci. Pamatojoties uz Satversmes tiesai piešķirtajām pilnvarām izlemt Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā nenoregulētus procesuālus jautājumus, Satversmes tiesa slēgtā tiesas sēdē nolēma apturēt tiesneses V. Muižnieces pilnvaras līdz turpmākam kriminālprocesa virzītāja lēmumam attiecībā uz V. Muižnieci.