Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
19.08.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par māju pārvaldnieku kvalifikācijas prasībām

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 106. pants cita starp noteic tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Apstrīdētā likuma norma noteic kvalifikācijas […]

29.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par pensiju samazināšanu par desmit procentiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 2. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības […]

20.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku sociālo aizsardzību

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Černobiļas […]

20.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par tiesībām veikt vēlēšanu aģitāciju

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” 33. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. pantam”. Satversmes 100. pants noteic: ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Apstrīdētā norma aizliedz priekšvēlēšanu aģitāciju pašvaldību vēlēšanu dienā, kā arī dienu […]

20.07.2009.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies starptautiskajā konferencē Kišiņevā

Rīt, 21.jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dosies uz Moldovas galvaspilsētu Kišiņevu, kur viņš piedalīsies starptautiskajā konferencē “Fundamentālās konstitucionālās vērtības kā demokrātijas stabilitātes faktors”. Gunārs Kūtris konferencē uzstāsies ar referātu „Tiesiskās paļāvības un sociāli atbildīgas valsts princips kā sociāli ekonomiskos procesus stabilizējošas un stimulējošas konstitucionālās vērtības”, pievēršot uzmanību jautājumam, kā konstitūcijas normas un tajā iekļautie […]

17.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par strādājošo vecāku pabalstu samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 5. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 110. pantam”. Minētie Satversmes panti noteic: pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika; pants: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek […]

17.07.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietas par strādājošo pensionāru pensiju samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi divas lietas „Par likuma „Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam” 3. panta pirmās daļas, ciktāl tā attiecas uz valsts vecuma pensiju, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105., un 109. pantam”. Minētie Satversmes panti noteic: pants: Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika; pants: Visi cilvēki Latvijā […]

07.07.2009.

Jūrmalas teritorijas plāna daļa neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-38-03 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 19 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, […]

19.06.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par reliģisko draudžu pastāvēšanas noteikumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Reliģisko organizāciju likuma 10. panta trešās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantam”. Satversmes 99. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Baznīca ir atdalīta no valsts.” Reliģisko organizāciju likuma 10. pants noteic, kāda informācija ir […]

09.06.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtību

Satversmes tiesas 1. kolēģija vakar, 23. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumu Nr. 899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” 100. un 100.¹ punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas […]