Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele apmeklē Eiropas Savienības Tiesu

05.12.2018.

No 29. līdz 30. novembrim Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele oficiālā vizītē viesojās Eiropas Savienības Tiesā (turpmāk – EST), kur viņa tikās ar EST priekšsēdētāju Koenu Lenaertu (Koen Lenaerts), EST tiesnešiem Egilu Levitu, Ingrīdu Labucku, Ingu Reini, kā arī ar šo tiesnešu juridiskajiem padomniekiem un tiesas darbiniekiem.

Ineta Ziemele sarunā ar EST priekšsēdētāju Koenu Lenaertu (Koen Lenaerts) apsprieda EST un Eiropas konstitucionālo tiesu dialoga metodes, kā arī diskutēja par aktuālajiem Eiropas Savienības tiesību jautājumiem saistībā ar Eiropas Savienības vērtību kodolu un nacionālajām konstitucionālajām tiesībām.

Vizītes ietvaros Ineta Ziemele piedalījās arī Latvijas simtgadei par godu veltītā svētku pasākumu EST strādājošiem latviešu speciālistiem, kurā sniedza svinīgo uzrunu. Ineta Ziemele uzsvēra, ka EST strādājošā latviešu kopiena ir ļoti svarīga Latvijas valstij. Viņa vērsa uzmanību, ka ikviens darbinieks ar savu attieksmi un cieņu pret savu darbu veido Latvijas tēlu Eiropā. Ineta Ziemele mudināja, jo izcilāki mēs katrs būsim, jo augstāk savās un citu acīs mēs celsim savu tautu un mūsu Latviju.