Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele aicina Latvijas otrajā simtgadē stiprināt tiesību zinātni cilvēktiesību jomā

23.11.2018.

Šodien, 23. novembrī, notika gadskārtējā konference par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, ko organizēja Rīgas Juridiskā augstskola (turpmāk – RJA) sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Konferenci atklāja RJA rektora p.i. Jānis Ikstens, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Mits, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Ineta Ziemele savā uzrunā teica, ka šī konference divpadsmit gadu garumā ir kļuvusi par neatņemamu un būtisku Latvijas tiesiskās kultūras sastāvdaļu. Viņa uzsvēra šīs konferences akadēmisko kvalitāti, izceļot to, ka cilvēktiesību jomā esam spējīgi praksi savīt ar akadēmiskas analīzes elementiem un viedokļiem, kā konkrētais tiesību jautājums varētu attīstīties nākotnē.

Ineta Ziemele izteica cerību, ka šādām konferencēm ir plašāka ietekme un tās stimulē jauno tiesību zinātnieku pievēršanos konkrētu cilvēktiesību tēmu pētniecībai un publikāciju sagatavošanai. Viņa atzina, ka tiesību zinātnei ir jābūt spēcīgai, lai tiesību piemērotājiem būtu iespēja saņemt nepieciešamo inspirāciju un celt savu kvalifikāciju.

Konferences laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijai aktuāliem jautājumiem, kas šobrīd ir nozīmīgi kopējā Eiropas cilvēktiesību aizsardzības jomā, tika aplūkotas Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātes un jaunākie Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumi Latvijas lietās. Ņemot vērā aktualitātes pasaulē un Latvijā, īpaša uzmanība konferencē tika pievērsta datu aizsardzības jautājumiem Eiropas Savienības un nacionālā perspektīvā.

Konferences mērķis bija sniegt ieskatu aktuālajās Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas piemērošanas problēmās Latvijā, veicināt izpratni par problēmu cēloņiem un risinājumiem to novēršanai, apvienojot akadēmiskos un profesionālos aspektus.