Satversmes tiesā viesojas Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči

04.12.2018.

Pirmdien, 3. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar Itālijas Republikas (turpmāk – Itālija) vēstnieku Latvijā Sebastjāno Fulči (Sebastiano Fulci). Tikšanās laikā puses pārrunāja Satversmes tiesas un Itālijas Konstitucionālās tiesas iespējas veidot ciešāku sadarbību tiesu dialoga ietvaros.

Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka iniciatīva par divpusējo sadarbību radās šā gada maijā, kad uz Satversmes tiesas organizēto starptautisko konferenci Rīgā “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē 21. gadsimtā” bija ieradušies arī vairāki Itālijas Konstitucionālās tiesas tiesneši. Viņa uzsvēra, ka Satversmes tiesa Eiropas konstitucionālo tiesu dialogu uzskata par ļoti būtisku Eiropas kopējās tiesiskās telpas nostiprināšanā. Ineta Ziemele norādīja, ka jautājums par Eiropas Savienības pamatvērtībām un valsts konstitucionālo identitāti ir ne tikai formāli tiesvedību ietvaros risināms jautājums, bet arī diskutējams aktīva tiesu dialoga ietvarā.

Sarunas laikā abas puses bija vienisprātis, ka konstitucionālo tiesu divpusējās sadarbības saites ir jāstiprina un jāturpina sarunas par tiesu dialoga īstenošanu jau nākamajā gadā.

Tikšanās noslēgumā Ineta Ziemele vēstniekam sniedza ieskatu dažos komunikācijas projektos, kurus Satversmes tiesa īsteno skolu jaunatnes izglītošanas nolūkos, vēršot skolēnu uzmanību uz Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām. Vēstnieks atzinīgi novērtēja šīs iniciatīvas, kā arī to, ka Satversmes tiesa savu lomu sabiedrībā redz un pauž plašāk par tiesas spriešanu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Itālijas vēstnieks Latvijā Sebastjāno Fulči. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.