Runas un raksti

29.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā Batumi, Gruzijā

Batumī 2017. gada 29. jūnijā Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo principu aizsardzībā un piemērošanā: Latvijas piemērs (tulkojums no angļu valodas) Dārgie kolēģi, dāmas un kungi! Sākšu ar apgalvojumu, ka vispārējie tiesību principi ir tiesību avots ikvienā demokrātiskā tiesību sistēmā. Satversmes tiesa atzīst vispārējos tiesību principus kā tiesību avotu. Latvijā tiesību teorija un prakse pēc neatkarības atgūšanas attīstījusies pakāpeniski. Piemēram, […]

01.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna rakstu krājuma “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība: Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence” atvēršanā

Rīgā 2017. gada 1. jūnijā Cienījamie klātesošie! Satversmes tiesa ir pirmā institūcija, kas Latvijā valstiskā līmenī veidojusi izpratni par vispārējiem tiesību principiem kā tiesību avotu un savos nolēmumos atklājusi vispārējo tiesību principu saturu. Tā tas ir arī attiecībā uz tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem. Gadu gaitā ir izveidojusies vesela Satversmes tiesas atziņu krātuve, kura […]

07.04.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē

Rīgā 2017. gada 7. aprīlī  Cienījamie kolēģi! Godājamā advokātu saime! Nākot uz Jūsu kopsapulci, pārskatīju Satversmes tiesas praksi par pēdējiem pieciem gadiem, un secināju, ka tiesas dienaskārtībā regulāri ir nonākuši tiesību jautājumi, kas tieši vai pastarpināti ir saistīti ar advokāta profesiju, ar advokāta lomu tiesību sistēmā. Šo lietu ietvaros Satversmes tiesa konsekventi ir atzinusi, ka, […]

15.02.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna, atklājot diskusiju “Satversme – Latvijas konstitucionālās identitātes atspoguļojums”

Rīgā 2017. gada 17. februārī Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Godātais Juridiskās komisijas vadītāja kungs! Godātie deputāti un Satversmes tiesas tiesneši! Dāmas un kungi! Patiesi priecājos par to svinīgo un svētku sajūtu radošo atmosfēru, kādā Saeimas plenārsēžu zālē godinājām Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas dienu. Šodien Satversmei ir 95 gadi. Tas ir laiks, kurā var gūt […]

15.02.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna plākšņu ar Satversmes pirmajiem diviem pantiem svinīgajā atklāšanā Saeimā

2017. gada 15. februārī Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti un tiesneši, dāmas un kungi! Man ir patiess prieks un gods būt šodien šeit. Jau daudzus gadus iekšēji bija briedusi sajūta un vajadzība atzīmēt šo dienu. Dienu, kad darbs pie mūsu valsts izveidošanas noslēdzās ar konstitūcijas izstrādāšanu. 1922. gada 15. februārī pieņemtā Satversme ir mūsu […]

17.11.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna Tieslietu sistēmas apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā

Rīgā 2016. gada 17. novembrī Labdien, godājamie kolēģi! Katrs apbalvojums tiek dibināts ar noteiktu mērķi. Tieslietu sistēmas apbalvojums nodibināts ar mērķi izteikt atzinību par nopelniem Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē. Par nopelniem liecina darbi un sasniegtie pozitīvie rezultāti. Šajā brīdī vēlos akcentēt dažus no sasniegumiem. Šogad Latvija ir uzņemta […]

16.11.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna, atklājot Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes VI starptautisko zinātnisko konferenci „Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā”

Rīgā 2016. gada 16. novembrī Cienījamā dekānes kundze! Godātie profesori, tiesneši! Cienījamās dāmas un godātie kungi! Man ir patiess gods uzrunāt Jūs konferencē, kas veltīta tematam par konstitucionālajām vērtībām, to nozīmi un vietu mūsdienu tiesiskajā telpā. Vispirms vēlos atzīmēt, ka Konference un tajā plānotās diskusijas par konstitucionālajām vērtībām notiek visnotaļ zīmīgā laikā. Latvijā novembri mēs […]

22.09.2016.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna, atklājot starptautisko konferenci “Kā starptautiskās tiesības darbojas krīzes laikā”

Rīgā 2016. gada 8. septembrī Godājamais rektora kungs, Godājamais ESIL prezidenta kungs, Dāmas un kungi, kolēģi, Esmu patiesi gandarīts, ka Satversmes tiesa savu 20 gadu jubileju šogad var atzīmēt, līdzdarbojoties divos nozīmīgos forumos (pasākumos). Maija beigās Rīgā pulcējās Eiropas un tuvāko reģionu Konstitucionālo tiesu tiesneši, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas tiesneši, […]

26.05.2016.

Satversmes tiesas 20. gadadienai veltīta starptautiska konference “Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī”, kuru organizē Satversmes tiesas un Eiropas Padomes komisija “Demokrātija caur tiesībām” (Venēcijas komisija)

Aldis Laviņš Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs Rīgā 2016. gada 26. maijā   Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs! Godājamais Tieslietu padomes priekšsēdētāj! Godātie tiesu priekšsēdētāji un tiesneši! Cienījamās dāmas un godātie kungi!   Man ir liels gods un patiess prieks uzrunāt Jūs konferencē, kas veltīta Latvijas Republikas Satversmes tiesas 20 gadu darbam. Satversmes tiesas izveidošana […]

18.05.2016.

Tiesneša ētika. Komunikācijas ētikas dimensija: nodotās informācijas skaidrība

Prof. Dr.iur. Sanita Osipova Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts Tiesnešu konferencē Rīgā 2016. gada 13. maijā Ja pieņemam, ka konkrēta juridiskā temata aktualitāte tiek vērtēta pēc tā, cik daudz zinātnisku publikāciju – rakstu, disertāciju un monogrāfiju – šim tematam ir veltīts, tad varētu domāt, ka ar tiesneša ētiku un pat jurista ētiku vispār vismaz Latvijā […]