Runas un raksti

18.10.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

Rīgā 2019. gada 18. oktobrī Moderns tiesiskums Eiropas pilsonim[1] Tiesiskuma principa tvērums un izpratne, attīstoties sabiedrībai, nemitīgi pilnveidojas. Ja es salīdzinātu to, kā Eiropā tika saprasts tiesiskuma princips pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados, ar to, kādu saturu mēs liekam šajā principā šodien, mums nāktos konstatēt, ka ir notikusi būtiska tiesiskuma principa evolūcija. Tiesu varas un tiesu lomas […]

17.10.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadē

Rīgā 2019. gada 16. oktobrī Augsti godātais Valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Juridiskās fakultātes dekānes kundze, dāmas un kungi, kolēģi! Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes nozīmīgajā jubilejā savā nelielajā uzrunā es gribētu uzsvērt trīs lietas. Pirmā – Latvijas valsts un Latvijas jurista likteņa neizbēgamā un ciešā saikne. Otrā – jurista īpašā loma un atbildība. Un trešā – […]

06.09.2019.

Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa priekšlasījums konferencē par godu administratīvo tiesu 15. gadadienai “No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence”

Pašvaldības deputāta tiesību efektīvas aizsardzības prasība un tās īstenošana pēc Satversmes tiesas 2018.gada 29.jūnija sprieduma lietā Nr. 2017-32-05 Godātie konferences dalībnieki! Līdz Satversmes tiesas izskatītajam strīdam starp Salaspils novada domi un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru par pašvaldības deputātu vietu sadalījumu pašvaldības domes pastāvīgajās komitejās[1] administratīvā tiesa bija noraidoša jautājumā par pašvaldības deputātu pieeju […]

02.07.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas priekšlasījums divpusējās tikšanās laikā ar Austrijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem

Latvijas Republikas konstitucionālā identitāte Satversmes tiesa spriedumos. Mūsdienu valsts modelis –konstitucionāla, pārstāvniecības demokrātija – ir veidojies gadsimtiem, ja ne gadu tūkstošiem ilgi. Tam pamati ir likti vēl antīkās un kristīgās kultūras mantojumā.  Šajā kultūras mantojumā formulētā izpratne par dabiskajām tiesībām, cilvēka vērtību un racionalitāti, sociālu atbildīgu sabiedrību un citiem komponentiem vienkārši pieprasa izveidot valsts iekārtu, […]

27.06.2019.

Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa priekšlasījums Ukrainas konstitucionālās tiesas konferencē par valsts drošības un cilvēktiesību balansu, kā arī konstitucionālo tiesu lomu šī balansa saglabāšanā

Dr.iur. Jānis Neimanis, Satversmes tiesas tiesnesis Vispārējās jurisdikcijas tiesas un administratīvās tiesas nozīme, stiprinot personas pamattiesību aizsardzību Personu visaptveroša tiesību aizsardzība un tiesību aizsardzības līdzekļu efektivitāte ir izšķiroša nacionālajai drošībai. Ja personām nav nodrošināta tiesību aizsardzība vai tā ir neefektīva, personas nevar justies droši nedz par savu dzīvi, nedz īpašumu, nedz citām savām interesēm. Tas […]

12.06.2019.

Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa priekšlasījums trīspusējā tikšanās ar Beļģijas un Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem

Asoc. prof. Dr.iur. Jānis Neimanis Satversmes tiesas tiesnesis Satversmes tiesas sprieduma tiesiskās sekas 1. Satversmes tiesas sprieduma nolēmumi Satversmes tiesas likuma 31. panta 10. punkts noteic, ka Satversmes tiesai sprieduma nolēmumu daļā jāsniedz atbilde uz lietas galveno jautājumu, vai apstrīdētā tiesību norma (akts) atbilst vai neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai. Satversmes 85. pants piešķir Satversmes tiesai tiesības atzīt […]

25.05.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna studentu korporācijas “Dzintra” jubilejas pasākumā

Rīgā 2019. gada 25. maijā Dāmas un kungi! «Likumus raksta cilvēki pēc savas likumības nojautas. Kad sieviete apzināsies sevi par pilntiesīgu cilvēku, tad tā arī tāda būs.» Ābele P. Vēsturiskās sievietes. Zeltene. Nr. 18. 15.09.1928. Es šodien gribu runāt par cilvēkiem un cilvēcību, par pagātni un nākotni, par cilvēka cieņu un pašcieņu. Mēs esam tas, ko […]

20.05.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresā

Rīgā 2019. gada 17. maijā Augsti godātais Valsts prezidenta kungs! Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdi! Pašvaldību pārstāvji! Dāmas un kungi! Es gribētu pateikties Latvijas Pašvaldību savienības vadībai par uzaicinājumu sniegt priekšlasījumu savienības 30. kongresā. Izmantojot šo iespēju, arī es gribētu pievienoties sveicēju rindām un atzīmēt, ka demokrātiskā tiesiskā valstī biedrošanās brīvība ir […]

10.01.2019.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles ziņojums Satversmes tiesas svinīgajā sēdē

Rīgā 2019. gada 9. janvārī Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātais Ministru prezidenta kungs, augsti godātais Ministru prezidenta biedra kungs, augsti godātais Augstākās tiesas priekšsēdētāja kungs, ļoti cienījamā svinīgās sēdes goda viešņa Kalnietes kundze, dāmas un kungi! Ievads Esam nosvinējuši Latvijas valstiskuma 100 gadu jubileju un esam sagaidījuši jauno 2019. gadu, kas ir pirmais gads […]

10.01.2019.

Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes priekšlasījums Satversmes tiesas svinīgajā sēdē

Rīgā 2019. gada 9. janvārī Godātie Satversmes Tiesas tiesneši un tiesneses! Saņemot ielūgumu uzrunāt Satversmes tiesas svinīgo sēdi, jutos ne tikai pagodināta, bet arī satraukta. Es apzinos šī ielūguma nozīmību un ceru, ka jūs negaidāt no manis konstitucionālo tiesību eksperta cienīgu analīzi par tiesiskuma situāciju Latvijā. Kā politiķe un sabiedriska darbiniece savā uzrunā vēlos vairāk koncentrēties […]