Runas un raksti

08.05.2015.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna starptautiskā konferencē “Izšķirties par valstiskumu. 1990. gada 4. maija deklarācijai 25 gadi”

Rīgā 2015. gada 8. maijā Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Augsti godājamais rektora kungs! Godātie klātesošie Latvijas valsts atjaunotāji – Augstākās padomes deputāti! Dāmas un kungi! Šogad apritēja jau divdesmit pieci gadi kopš tā brīža, kad Augstākā padome 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Jau izaugusi un savu dzīvi neatkarīgā Latvijas valstī […]

23.02.2015.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna starptautiskā konferencē “Parlamentārās demokrātijas pilnveidošana”

Rīgā 2015. gada 23. februārī Godājamais Valsts prezidenta kungs! Cienītās dāmas un godātie kungi! [1]   Izveidojot ekspertu grupu pārvaldības pilnveidei, Valsts prezidents kā vienu no iemesliem minēja nepieciešamību stiprināt valsts pārvaldības izlēmīgumu un tās atbildību, jo tas ir pamats sekmīgai Latvijas interešu aizstāvēšanai vairāk nekā 500 miljonu iedzīvotāju lielajā Eiropas Savienībā. Šobrīd tieši Latvija vada prezidentūru […]

10.11.2014.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna starptautiskā zinātniskā konferencē “Jurisprudence un kultūra: Pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi”

Rīgā 2014. gada 10. novembrī Augsti godātais Latvijas Valsts Prezidenta kungs, Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, Godātais rektora kungs, Universitātes mācībspēki! Dāmas un kungi! Satversmes tiesas tiesnešu amata būtība ir kalpot cilvēkiem, tiesībām un demokrātiskām vērtībām. Tomēr demokrātija nevar darboties veiksmīgi, ja tie, kuri pauž savu izvēli, / nav gatavi to izdarīt gudri. Līdz ar […]

26.09.2013.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra uzruna, atklājot starptautisko konferenci “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas”

Rīgā 2013. gada 26. septembrī Jūsu ekselences tiesu priekšsēdētāji! Jūsu godības tiesneši! Cienījamās dāmas un godātie kungi! [1] Man ir liels gods un patiess prieks uzrunāt šo auditoriju ikgadējā Satversmes tiesas konferencē, kas: 1) kā katru otro gadu tiek organizēta sadarbībā ar Venēcijas komisiju, izmantojot tās laipno atbalstu – gan intelektuālo, gan materiālo un 2) […]

29.09.2011.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra uzruna, atklājot konferenci “Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”

Rīgā 2011.  gada 29. septembrī Cienījamās dāmas un godātie kungi! Man ir liels gods un patiess prieks uzrunāt šo auditoriju Konferencē, kas veltīta Latvijas Republikas Satversmes tiesas 15 gadu darbam. 1996. gada 5. jūnijā likumdevējs pieņēma valstij ļoti nozīmīgu lēmumu – radīja iestādi, kura, aizstāvot katru indivīdu, kalpo valstij. Šai iestādei – Satversmes tiesai – ir […]

09.09.2010.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2009. gadā

Viktors Skudra Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Referāts nolasīts Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konferencē (seminārā) „Tiesiskās paļāvības princips konstitucionālās tiesas praksē” Daugavpilī 2010. gada 9. septembrī Cienītās dāmas un godātie kungi, dārgie kolēģi! Man ir liels gods un liels prieks turpināt mūsu lielisko tradīciju – analizēt Satversmes tiesas pēdējā gadā paveikto. Lai arī sākotnēji šādu […]

06.11.2009.

Pamattiesību aizskārums Satversmes tiesas praksē

Aija Branta Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts starptautiskā konferencē “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs” Rīgā 2009. gada 6. novembrī Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 17.pantam tiesības iesniegt pieteikumu ir personai tai Latvijas Republikas Satversmē (turpmāk – Satversme) noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā. Savukārt Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirmā daļa noteic, ka konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai var […]

05.12.2008.

Cilvēktiesību aizsardzības efektivitāte Satversmes tiesā

Kristīne Krūma Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts starptautiskā konferencē “Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas” Rīgā 2008. gada 5. decembrī [1] Terminu “efektivitāte” var interpretēt dažādi. Šaurākā skatījumā tā ir procesa efektivitātes izvērtēšana – cik procesuāli pieejama ir konkrētā tiesas institūcija, cik ātri tiek izskatīta sūdzība u.tml. Savā […]

07.09.2007.

Ultra vires principa izpratne un tā piemērošana Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos

Aija Branta Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konferencē (seminārā) „Ultra vires princips konstitucionālās tiesas praksē” Ventspilī 2007. gada 7. septembrī Ievads Ultra vires – šī latīniski izteiktā frāze, kas tiešā tulkojumā nozīmē “pārsniedzot pilnvaras” vai “ārpus pilnvarām” (angl. – beyond the power), kā tiesību jēdziens tiek lietots dažādos kontekstos. […]