Runas un raksti

24.05.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums Satversmes tiesas organizētajā starptautiskajā konferencē “Konstitucionālo tiesu loma globalizētajā pasaulē”

Rīgā 24.05.2018. Konstitucionālās tiesas kā slūžas globalizētajā pasaulē.[1] Ievads. Konstitucionālo tiesu loma līdzsvara noturēšanā konstitucionālo un starptautisko tiesību kā globālās tiesiskās kārtības divu pamata komponenšu vidū arvien pieaug. Mana pieeja balstās prezumpcijā, ka līdz ar starptautiskās sabiedrības konsolidēšanos nostiprinās universālās jeb globālās tiesības, kas ir horizontālas, izteikti plurālas un decentralizētas pēc savas dabas. Es norādīšu […]

21.05.2018.

Satversmes tiesas tiesneša Alda Laviņa raksts par taisnīguma nozīmi tiesas spriešanā

Konferencē “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” sociologa Arņa Kaktiņa prezentētajā pētījumā par uzticēšanos tiesu sistēmai interesi raisīja dati par tiesneša taisnīguma izjūtas lomu tiesas spriešanā. 57% no aptaujātajiem tiesnešiem norādīja, ka lietas izsprieduši pēc likuma, pat ja iekšējā taisnīguma izjūta diktēja ko citu, 23% tiesnešu norādīja, ka viņiem ir grūti atbildēt, […]

21.05.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna konferences “Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana” atklāšanā

Rīgā 2018. gada 21. maijā Dāmas un kungi! Šajā skaistajā, saulainajā, draudzīgajā dienā, kad mēs visi esam satikušies vienā zālē, lai runātu par ļoti svarīgām lietām, savā īsajā uzrunā es gribu veikt divas atkāpes: vēsturisku un salīdzinošu. “Taisnīgums ir augstākais tikums,” ir teicis Aristotelis, un, kopš cilvēce dzīvo kulturālā sabiedrībā, šai sabiedrībai ir tiesa. Vēsturiski tiesai gadu […]

15.05.2018.

Satversmes tiesas tiesneša Alda Laviņa raksts par Satversmes prasībām tiesnesim

Konferencē “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā” sociologs Arnis Kaktiņš prezentēja pētījumu par uzticēšanos tiesu sistēmai, norādot, ka tikai 39% respondentu uzticas Latvijas tiesu sistēmai (no tiem tikai 3% uzticas pilnībā), savukārt neuzticas 42% (no tiem nemaz neuzticas 14%). Minētā informācija raisīja pārdomas par to, vai mūsu valsts pamatlikums pieprasa tiesnesim noteiktu […]

07.05.2018.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē

Rīgā 2018. gada 20. aprīlī Cienījamās advokātes, godātie advokāti! Šajā uzrunā vēlētos pieskarties trim aspektiem, proti, par valsti, par advokātiem un par darāmo darbu. Zvērinātu advokātu kā tiesu sistēmai piederīgu, neatkarīgu un tikai tiesībām pakļautu personu loma sabiedrībā un ietekme uz valstī notiekošajiem procesiem vienmēr ir bijusi nozīmīga. Kā piemēru vienmēr būtu jāatceras Latvijas pirmo prezidentu Jāni […]

13.12.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna ikgadējās tiesībsarga cilvēktiesību un labas pārvaldības konferences atklāšanas pasākumā

Rīgā 2017. gada 13. decembrī  Augsti godātais Valsts prezidenta kungs, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātais Tiesībsarga kungs, Tiesībsarga biroja darbinieki, Ministra kungs, dāmas un kungi, kolēģi! Valsts esība ir pamats cilvēktiesību nodrošināšanai, tas ir priekšnoteikums cerību un sapņu īstenošanai. Valsts varas atzaru sadarbība ir viena no formām kā to panākt. Jau tika pieminēts, […]

02.10.2017.

Satversmes tiesas tiesneša Jāņa Neimaņa priekšlasījums par nodokļu tiesību normu konstitucionalitātes pārbaudes apjomu divpusējās tikšanās laikā ar Slovēnijas Konstitucionālās tiesas tiesnešiem Slovēnijā, Ļubļanā

Ļubļanā 2017. gada 2. oktobrī Nodokļu tiesību normu konstitucionalitātes pārbaudes apjoms (tulkojums no angļu valodas) Satversmes tiesa ir atzinusi, ka nodokļu tiesību specifika ietekmē konstitucionālās kontroles apjomu. Tiesa norādījusi, ka regulējums, ciktāl tas paredz personai pienākumu maksāt nodokli, ietilpst Satversmes 105. panta pirmā un trešā teikuma tvērumā: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašuma tiesības var ierobežot […]

19.07.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas priekšlasījums par Satversmes tiesas judikatūru ģimenes tiesībās starptautiskā simpozijā Belostokas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Polijā

Belostokā 2017. gada 19. jūlijā (tulkojums no angļu valodas) Cienījamās dāmas un godātie kungi! Ģimene ir katras sabiedrības pastāvēšanas pamats un vienlaikus visai konservatīvs sabiedrības institūts. Tradicionāli ģimenes tiesības valsts ir regulējusi visai atturīgi, atstājot šos jautājumus sabiedrības ziņā. Vismaz tā tas bija Eiropas valstīs līdz XX gs. sākumam – vidum. Ģimenes tiesībās liela loma […]

29.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVII kongresā Batumi, Gruzijā

Batumī 2017. gada 29. jūnijā Konstitucionālo tiesu loma konstitucionālo principu aizsardzībā un piemērošanā: Latvijas piemērs (tulkojums no angļu valodas) Dārgie kolēģi, dāmas un kungi! Sākšu ar apgalvojumu, ka vispārējie tiesību principi ir tiesību avots ikvienā demokrātiskā tiesību sistēmā. Satversmes tiesa atzīst vispārējos tiesību principus kā tiesību avotu. Latvijā tiesību teorija un prakse pēc neatkarības atgūšanas attīstījusies pakāpeniski. Piemēram, […]

01.06.2017.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna rakstu krājuma “Vispārējie tiesību principi: tiesiskā drošība un tiesiskā paļāvība: Valsts pārvalde. Bizness. Jurisprudence” atvēršanā

Rīgā 2017. gada 1. jūnijā Cienījamie klātesošie! Satversmes tiesa ir pirmā institūcija, kas Latvijā valstiskā līmenī veidojusi izpratni par vispārējiem tiesību principiem kā tiesību avotu un savos nolēmumos atklājusi vispārējo tiesību principu saturu. Tā tas ir arī attiecībā uz tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principiem. Gadu gaitā ir izveidojusies vesela Satversmes tiesas atziņu krātuve, kura […]