Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
20.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par divām Komerclikuma normām

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 20. jūnijā, ir ierosinājusi lietu „Par Komerclikuma 142. panta otrās daļas un 284. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu. Komerclikuma 142. panta otrā daļa (pirmā apstrīdētā norma) noteic, ka sabiedrības dibināšanas dokumentu nosacījumi drīkst atšķirties no […]

12.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par servitūtu nodibināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija vakar, 12. jūnijā, ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 1231. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.” […]

02.06.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Eiropas konstitucionālo tiesu kongresu Viļņā

Šodien, 2.jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas uz Viļņu, kur līdz 6.jūnijam norisināsies četrpadsmitais Eiropas konstitucionālo tiesu konferences kongress. Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference ir izveidota 1972.gadā, tajā darbojas pārstāvji no 39 Eiropas konstitucionālajām (vai līdzīgas kompetences) tiesām. Konference ir organizācija, kas veicina informācijas un viedokļu apmaiņu tās biedru starpā attiecībā uz tiesu praksi, kā arī […]

02.06.2008.

Satversmei neatbilst Civilprocesa likuma norma par apelācijas instances sprieduma spēkā stāšanos

Šodien, 2. jūnijā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-22-01 “Par Civilprocesa likuma 434. un 464. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 82., 86. un 92. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 82. pants noteic, ka tiesu Latvijā spriež rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas un Augstākā tiesa, Satversmes 86. pants noteic, ka tiesu var spriest tikai tie […]

28.05.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par ierobežojumu noteikt sodu, kas ir mazāks par likumā paredzēto

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 28. maijā, ir ierosinājusi lietu „Par Krimināllikuma 49. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Krimināllikuma 49. pants paredz tiesas tiesības, konstatējot atbildību mīkstinošos apstākļus, noteikt mazāku kriminālsodu, nekā noteikts likumā. Taču panta ceturtā daļa (apstrīdētā norma) noteic, ka […]

22.05.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Kanāla ielā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas, kas noteic zemes gabala Kanāla ielā b/n (kadastra Nr. 01001281003) atrašanos apstādījumu un dabas teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. punktam”. Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības […]

10.05.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Lisabonu

Rīt, 11.maijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dodas uz Lisabonu, kurš viņš piedalīsies Amerikas Tiesu advokātu padomes rīkotajā konferencē. Tajā tiks apskatīti jautājumi par advokātu un tiesnešu profesiju saskarsmi, par kopīgām un atšķirīgām iezīmēm Amerikas un Portugāles tiesu sistēmā. Pirms diviem gadiem līdzīga konference notika Latvijā, un konferences temats izraisīja interesi citu Eiropas valstu, tajā […]

09.05.2008.

Valsts apmaksātās korespondences ierobežojums ieslodzījumu vietās neatbilst Satversmei

Šodien, 9. maijā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-24-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā un ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Apstrīdētā norma noteic: “notiesāto sarakste ar ANO institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību […]

30.04.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Krimināllikuma pantu, kas paredz atbildību par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. aprīlī, ir ierosinājusi lietu „Par Krimināllikuma 230.¹ panta pirmās daļas atbilstību Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 7. panta pirmās daļas pirmajam teikumam un Latvijas Republikas Satversmes 64. un 65. pantam un 92. panta otrajam teikumam”. Sūdzībā norādīts, ka apstrīdētā norma esot pieņemta, neievērojot Saeimas kārtības rullī noteikto tiesību normu pieņemšanas kārtību, un tādēļ tā […]

29.04.2008.

Pieņemts spriedums Paudera lietā: apstrīdētā norma atbilst Satversmei

Šodien, 29. aprīlī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-25-01 “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz likuma […]