Ierosināta lieta par apcietinātās personas iepazīstināšanu ar kriminālprocesa materiāliem

09.07.2013.

2013. gada 1. jūlijā Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Kriminālprocesa likuma 246. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Kriminālprocesa likuma 246. panta otrajā daļā ir paredzēts: „Pirms pieņemt lēmumu par tāda drošības līdzekļa piemērošanu, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, procesa virzītājs izsniedz personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību, tā ierosinājuma kopiju, kurā pamatota drošības līdzekļa izvēle.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums noteic: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējam Igoram Jegorovam kriminālprocesa ietvaros kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums. Uz pieteikuma iesniedzēja aizstāvja lūgumu iepazīstināt ar visiem tiem kriminālprocesa materiāliem, kas bijuši par pamatu apcietinājuma piemērošanai, esot saņemts atteikums, jo kriminālprocesa laikā krimināllietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums.

Vēlāk kriminālprocess pret Igoru Jegorovu izbeigts.

Pieteikumā norādīts, ka apstrīdētā norma nosaka personas tiesības saņemt konkrētā kriminālprocesa virzītāja ierosinājuma, kurā pamatota drošības līdzekļa 17izvēle, kopiju, bet neparedz tiesības iepazīties ar tiem kriminālprocesa materiāliem, kas procesa virzītāja ieskatā pamato ierosinājumu par apcietinājuma piemērošanu. Šāda situācija neatbilstot sacīkstes principam un tādējādi aizskarot pieteikuma iesniedzēja tiesības uz taisnīgu tiesu. Krimināllietās sacīkstes princips nozīmējot to, ka apsūdzībai un aizstāvībai jābūt vienādai pieejai informācijai un abām pusēm esot jābūt iespējai komentēt lietai pievienotos pierādījumus. Šajā gadījumā aizstāvim esot liegta pieeja tiem dokumentiem, kas ir būtiski, lai efektīvi varētu pārsūdzēt personas apcietinājuma likumību.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 1. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 1. decembris.


Relīze PDF formātā: 2013-11-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-11-01