Jaunumi

2022
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
24.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Jūrmalas teritorijas plānojumu un Dzintaru detālplānojumu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas Attīstības plānā (Ģenerālplānā)” un Jūrmalas pilsētas domes 2007. gada 12. jūlija saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, ciktāl šie noteikumi attiecas uz teritoriju Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas […]

24.09.2008.

Biodegvielas kvotu sadale neatbilst Biodegvielas likumam

Vakar, 23. septembrī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2008-01-03 „Par Ministru kabineta 2007. gada 8. maija noteikumu Nr. 312 „Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 13. septembra noteikumos Nr. 712 „Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu ikgadējā minimāli nepieciešamā biodegvielas daudzuma ražošanai un nosaka finansiāli atbalstāmās kvotas biodegvielai”” 4. punkta par finansiāli atbalstāmo kvotu biodīzeļdegvielas ražošanai 7 813 953 litri – lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai […]

22.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par zemes nomas maksas ierobežojumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija ceturtdien, 18. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta otrās daļas vārdu „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” un pārejas noteikumu 7. punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta otrās daļas pirmā teikuma un pārejas noteikumu 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka […]

19.09.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Lisabonas līgumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija piektdien, 19. septembrī, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam”. Satversmes 101. pants noteic: „Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Pašvaldības ievēlē pilntiesīgi Latvijas […]

12.09.2008.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par ierobežojumu noteikt sodu, kas ir mazāks par likumā paredzēto

Satversmes tiesa šonedēļ ir pieņēmusi lēmumu izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2008-10-01 „Par Krimināllikuma 49. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Apstrīdētā norma – Krimināllikuma 49. panta ceturtā daļa – noteica, ka, konstatējot atbildību mīkstinošos apstākļus (kas var būt pamats kriminālsoda samazināšanai), sodu […]

30.07.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par teritorijas plānojumu Rīgā, Deglava ielā

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam daļas, kas paredz, ka teritorija starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, izbūvēto A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaives ielai un projektēto Rembates ielu ir jauktas apbūves teritorija, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska […]

29.07.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par „piespiedu nomu”

Satversmes tiesas 2. kolēģija šodien, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta trešajā daļā un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta pirmajā un otrajā daļā lietotā vārda „noma” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. pantam”. Satversmes 91. pants pirmais teikums garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, […]

14.07.2008.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs devies uz Azerbaidžānu

Vakar, 13.jūlijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris devās uz Baku, kur viņš šodien un rīt piedalīsies Azerbaidžānas Republikas Konstitucionālās tiesas rīkotajā konferencē “Tiesas lēmumu izpilde kā galvenais priekšnoteikums konstitucionālās justīcijas īstenošanā”. Konferencē piedalīsies Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši un Venēcijas komisijas pārstāvji, kā arī konstitucionālo tiesu tiesneši no Ungārijas, Čehijas, Izraēlas, Vācijas, Lietuvas, Rumānijas un citām […]

30.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par Bulduru detālplānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija vakar, 29. jūlijā, ir ierosinājusi lietu „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Par detālplānojuma projekta „Bulduri 1001” saistošās daļas apstiprināšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu. Lieta ir […]

20.06.2008.

Satversmes tiesa ierosina lietu par divām Komerclikuma normām

Satversmes tiesas 1. kolēģija šodien, 20. jūnijā, ir ierosinājusi lietu „Par Komerclikuma 142. panta otrās daļas un 284. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, savukārt Satversmes 105. pants noteic tiesības uz īpašumu. Komerclikuma 142. panta otrā daļa (pirmā apstrīdētā norma) noteic, ka sabiedrības dibināšanas dokumentu nosacījumi drīkst atšķirties no […]