Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
13.06.2011.

Ierosināta lieta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma normu

Satversmes tiesas 4. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā. Apstrīdētā norma noteic kārtību, kādā pārrēķina invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz Černobiļas […]

09.06.2011.

Pieņemts spriedums lietā par notiesātajiem noteikto minimālo darba samaksu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-67-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. panta trīspadsmitās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”. Satversmes 107. pants nosaka: „Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.” Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. pants […]

03.06.2011.

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci kļuvusi tiesnese Aija Branta

Šodien, 3.jūnijā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieci vienbalsīgi ir ievēlēta Aija Branta. Vēlēšanas tika rīkotas, jo šī gada 22.maijā negaidīti no dzīves aizgāja līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra. Aija Branta ir Satversmes tiesas tiesnese kopš 2004.gada. Lielu profesionālo pieredzi Aija Branta guvusi arī strādājot Augstākās tiesas tiesneses amatā. Tāpat […]

01.06.2011.

Notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

Piektdien, 3.jūnijā, plkst. 10:00 Satversmes tiesā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku aizklātā balsojumā ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus. Tiesas priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Satversmes tiesa jau ziņoja, ka šī gada 22.maijā negaidīti no dzīves aizgāja Satversmes tiesas tiesnesis, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra. Vēlēšanas notiks […]

23.05.2011.

Mūžībā aizgājis Satversmes tiesas tiesnesis Viktors Skudra

Vakar, 22.maijā, negaidīti no šīs dzīves ir atvadījies Satversmes tiesas tiesnesis, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra, kas savulaik bija atjaunotās Latvijas Republikas pirmais tieslietu ministrs. Viktors Skudra ir dzimis 1943. gada 10. jūlijā Latgalē, Mākoņkalna pagastā. 1973. gada viņš absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. No 1970. gada uzsāka darbu prokuratūrā: sākotnēji Rīgas pilsētas rajona prokuratūrā kā izmeklētājs un […]

20.05.2011.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Eiropas konstitucionālo tiesu kongresu Bukarestē

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dosies uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, kur no 23.maija līdz 27.maijam piedalīsies piecpadsmitajā Eiropas konstitucionālo tiesu konferences kongresā. Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference apvieno konstitucionālās (vai līdzīgas kompetences) tiesas no 40 valstīm. Konference ir organizācija, kas veicina informācijas un viedokļu apmaiņu tās biedru starpā attiecībā uz tiesu praksi, kā arī publisko, tostarp, konstitucionālo […]

20.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-70-01 „Par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”. Satversmes 91. pants paredz visu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants aizsargā personu īpašuma tiesības. Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk – Likums) 14. panta pirmā daļa paredz: ja […]

12.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-56-03 „Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem” sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskā daļa „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un […]

12.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par operatīvo darbību veikšanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-55-0106 „Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Saskaņā ar Satversmes 96. pantu ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Satversmes 92. pants […]

09.05.2011.

Ierosināta lieta par 2011.gada budžeta likuma apakšprogrammu

Satversmes tiesas 1.kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” apakšprogrammas 23.00.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”. Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Pieteikuma iesniedzējs – 10.Saeimas divdesmit deputāti – uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj demokrātiskas republikas principus, kas izriet no Satversmes 1.panta. Apstrīdētā norma noteic Valsts autoceļu fondam piešķiramo […]