Satversmes tiesu apmeklē tiesību zinātņu vasaras skolas dalībnieki no Vācijas un Latvijas

10.08.2018.

Šodien, 2018. gada 10. augustā, Satversmes tiesā viesojās tiesību zinātņu vasaras skolas “Projekt Netzwerk Ost-West” dalībnieku delegācija, kuras sastāvā bija Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes (turpmāk – LU JF) un Humboltu Universitātes Berlīnē (Humboldt Universität zu Berlin) tiesību zinātņu studenti, kā arī neseni šo universitāšu absolventi. Satversmes tiesā delegāciju uzņēma Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska un Satversmes tiesas darbinieki: priekšsēdētājas palīdze Ketija Strazda, tiesas padomnieks Uldis Krastiņš un tiesneša palīgs Andris Pumpišs.

Apmeklējuma laikā Satversmes tiesas darbinieki delegācijas pārstāvjiem stāstīja par Satversmes tiesas vēsturi, kompetenci un funkcijām, par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā un tiesas ikdienas darbu. Delegācijai tika sniegta informācija par Satversmes tiesas tiesnešu izvirzīšanas un apstiprināšanas amatā kārtību, viņu pilnvarām, kā arī sniegts plašāks ieskats Satversmes tiesas procesā, akcentējot tiesas nozīmīgo lomu Latvijas kā tiesiskas demokrātiskas valsts vērtību stiprināšanā.

Tiesnese Daiga Rezevska delegācijas pārstāvjiem stāstīja par aktuālākajām Satversmes tiesā izskatītajām lietām, vēršot uzmanību uz tiesas secinājumiem un spriedumos iekļautajām atziņām.

Tikšanās noslēgumā tiesnese Daiga Rezevska universitāšu pārstāvjiem dāvināja Satversmes tiesas nozīmīgāko spriedumu krājumu angļu valodā, kurā apkopoti svarīgākie Satversmes tiesas pieņemtie un pasludinātie spriedumi, aicinot šo krājumu izmantot studiju procesā un iekļaut universitāšu bibliotēkās.

Vairāk foto pieejami šeit.

Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska, tiesas padomnieks Uldis Krastiņš un tiesneša palīgs Andris Pumpišs ar vasaras skolas delegācijas dalībniekiem Satversmes tiesas tiesas sēžu zālē. Foto: Ketija Stazda.