Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
24.03.2011.

Satversmes tiesu apmeklēs Saeimas priekšsēdētāja

Rīt, 25.martā, plkst. 11:00 Satversmes tiesā vizītē ieradīsies Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Viņa tiksies ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem, lai pārrunātu Satversmes tiesas un Saeimas sadarbības, kā arī aktuālos Satversmes tiesas darba jautājumus. Tikšanās laikā plānots pārrunāt arī jautājumus par likumdošanas procesa iespējamām problēmām no konstitucionalitātes viedokļa, par Saeimas pārstāvību Satversmes tiesas procesā, kā arī […]

18.03.2011.

Pieņemts spriedums lietā par reliģisko priekšmetu glabāšanu ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-50-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” pirmā pielikuma, ciktāl tas neparedz reliģisko priekšmetu glabāšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam”. Satversmes 99. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Lietas nosaukumā minēto Ministru kabineta noteikumu pirmais […]

16.03.2011.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Viļņu

Rīt, 17.martā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dosies uz Lietuvas galvaspilsētu Viļņu, lai piedalītos Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu tiesnešu pilnvaru termiņa beigām un jaunievēlēto tiesnešu amatā stāšanās brīdim. Konstitucionālās tiesas tiesnešu amatu pēc deviņiem amatā nostrādātajiem gadiem atstāj tiesas priekšsēdētājs Kestutis Lapinskas (Kęstutis Lapinskas) un tiesneši Armanas Abramavičius (Armanas Abramavičius) un Zenonas Namavičius (Zenonas Namavičius). Savukārt […]

14.03.2011.

Pieņemts spriedums lietā par Valsts kontroles iespējām iepazīties ar medicīnisko dokumentāciju

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-51-03 „Par Pacientu tiesību likuma 10. panta piektās daļas 6. punkta, ciktāl tas neparedz tiesības Valsts kontrolei pieprasīt savu likumā noteikto funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju par pacientu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 87. un 88. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 87. un 88. pants regulē Valsts […]

08.03.2011.

Izbeigta tiesvedība lietā par kārtības noteikumiem brīvības atņemšanas iestādēs

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-52-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 44.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka notiesātajiem ir pienākums no celšanās līdz naktsmieram uzturēt savu guļamvietu […]

04.03.2011.

Ierosināta lieta par prasībām attiecībā uz maksātnespējas administratoru izglītību

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 106. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 91. pants garantē personu vienlīdzīgu likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 106. pants citastarp paredz, ka ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām […]

25.02.2011.

Pieņemts spriedums lietā par Rucavas novada teritorijas plānojumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-48-03 „Par Rucavas novada domes 2009. gada 3. novembra saistošo noteikumu Nr. 27 “Par Rucavas novada teritorijas plānojumiem” daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Dunikas pagasta teritorijā un 2009. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 41 “Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Šuķi” (kad. Nr. 6452 012 0156, kad. Nr. 6452 011 0012), “Skrandas” (kad. Nr. 6452 012 0007)” atbilstību Latvijas […]

18.02.2011.

Pieņemts spriedums lietā par priekšlaicīgo pensiju samazināšanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-29-01 „Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā. Savukārt Satversmes 109. pants nodrošina ikviena tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos […]

17.02.2011.

Pieņemts spriedums lietā par atšķirībām pilsoņu un nepilsoņu pensiju aprēķināšanas noteikumos

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-20-0106 „Par likuma „Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par Latvijas nepilsoņu darba un tam pielīdzināto periodu pielīdzināšanu apdrošināšanas stāžam) atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1. pantu un Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēka Latvijā ir vienlīdzīgi […]

27.01.2011.

Pieņemts spriedums lietā par piespiedu nomas maksas apmēra ierobežojumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-22-01 „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” pārejas noteikumu 7. punkta, ciktāl tas attiecas uz zemi zem daudzdzīvokļu mājām, un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētās normas paredz, ka zemes gabala nomas maksa piespiedu nomas […]