Ārkārtējā situācijā Satversmes tiesa nodrošina darba nepārtrauktību un lietu izskatīšanas turpinātību, izmantojot tehnoloģiju iespējas

16.04.2020.

Lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatību, ārkārtējā situācija Latvijā ir izsludināta no 12. marta un pagarināta līdz 12. maijam. Satversmes tiesa tās laikā veic piesardzības pasākumus, lai ierobežotu vīrusa izplatību un novērstu riskus tiesu darbinieku un apmeklētāju veselībai. Satversmes tiesa pielāgojusi savu darba kārtību tā, lai nodrošinātu tiesas darba nepārtrauktību, izmantojot tehnoloģiju piedāvātas iespējas strādāt attālināti, tostarp videokonferenču režīmā.

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas Satversmes tiesā saņemti un uz kolēģijām izskatīšanai novirzīti 26 pieteikumi. Kolēģijas pieņēmušas 19 lēmumus par atteikšanos ierosināt lietu un 7 lēmumus par lietas ierosināšanu (2020-16-01; 2020-17-0103; 2020-18-01; 2020-19-0103; 2020-20-03; 2020-21-01; 2020-22-01). Tiesa pieņēmusi četrus spriedumus (2019-11-01; 2019-13-01; 2019-10-0103; 2019-15-01) un vienu lēmumu par tiesvedības izbeigšanu (2019-14-03).

Šobrīd Satversmes tiesa ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus, lai 23. aprīlī pirmo reizi attālināti notiktu Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Lietas (2019-12-01) izskatīšana notiks videokonferences režīmā, tādējādi nodrošinot distancēšanās pienākuma ievērošanu. Satversmes tiesai attālinātā tiesas procesa norisē jānodrošina gan valstī noteikto piesardzības pasākumu sabiedrības veselības aizsardzībai ievērošana, gan taisnīgas tiesas principi, ko Satversmes tiesas likums nosaka attiecībā uz tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos norisi.

Lietas dalībnieki un pieaicinātās personas tiks informētas par tiesas sēdes norisi un prasībām, kas jāievēro attālinātajā tiesas sēdē. Interesenti tiesas sēdi ar lietas dalībnieku piedalīšanos varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas youtube kontā. Informācija nākamajā nedēļā būs pieejama Satversmes tiesas mājaslapā un twitter kontā @Satv_tiesa.

Satversmes tiesa joprojām aicina potenciālos pieteikumu iesniedzējus, lietas dalībniekus, pieaicinātās personas saziņai ar tiesu izmantot elektroniskās iespējas vai arī ievietot dokumentus pastkastē pie tiesas durvīm.

Jautājumu gadījumā saziņai izmantot šo kontaktinformāciju:

saziņai par dokumentu iesniegšanu un dokumentu apriti lūgums zvanīt pa tālruni +371 67210274 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv;

saziņai par lietas materiāliem lietas dalībniekiem lūdzam zvanīt pa tālruni +371 67830746 vai elektroniski rakstīt tiesa@satv.tiesa.gov.lv.