Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
22.05.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par tiesnešu algu „iesaldēšanu”

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma (2008. gada 14. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 83. pants – ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Savukārt Satversmes 107. pants cita starp noteic, ka […]

22.05.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu tiesībām uz saraksti

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka sarakste starp notiesātajiem brīvības atņemšanas vietās, ja viņi nav radinieki vai laulātie, ir aizliegta. Pieteikuma iesniedzējs – Pāvels […]

19.05.2009.

Norma, kas paredz parakstu notariālo apliecināšanu, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa šodien, 19. maijā, pasludināja spriedumu lietā Nr. 2008-40-01 „Par likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 22. panta otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Lai varētu īstenot Satversmes 78. pantā (Ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu […]

24.04.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par apcietināto personu tiesībām tikties ar ģimeni

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-02-01 „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu tiesvedību lietā var izbeigt, ja pasludināts spriedums citā lietā par to pašu prasījuma priekšmetu. Satversmes tiesa šonedēļ […]

23.04.2009.

Satversmei neatbilst ierobežojumi attiecībā uz apcietināto personu tiesībām tikties ar ģimeni

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-42-01 „Par Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma 13. panta pirmās daļas 6. punkta vārdu „stundu ilgu” un „izmeklēšanas cietuma administrācijas pārstāvja klātbūtnē” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma paredz, ka apcietinātajai personai ir tiesības uz stundu ilgu tikšanos ne […]

22.04.2009.

Satversmes tiesu apmeklēja Vācijas Federālās Augstākās tiesas pārstāvji

Šodien, 22.aprīlī, Satversmes tiesā vizītē ieradās Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācija. Viņi tikās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Gunāru Kūtri un tiesnesi Kasparu Balodi, pārrunājot Latvijas tiesību sistēmas iezīmes. Sarunā piedalījās arī Vācijas vēstnieks Latvijā Detlefs Vaigels. Vācijas Federālās Augstākās tiesas delegācijas vizīte Latvijā tika rīkota ar mērķi iepazīt Latvijas tieslietu sistēmu. Vizītes laikā delegācija apmeklēja […]

16.04.2009.

Atlīdzības par piespiedu nomu apmēra ierobežojums neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2008-36-01 „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta otrās daļas vārdu „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas” un pārejas noteikumu 7. punkta un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 54. panta otrās daļas pirmā teikuma un pārejas noteikumu 40. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka […]

15.04.2009.

Satversmes tiesa ierosina lietu par notiesāto personu tiesību ierobežojumiem, izciešot sodu disciplinārajos izolatoros

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.432 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 88. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 104. pantam”. Satversmes 96. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību, bet 104. pants citastarp noteic, ka ikvienam […]

14.04.2009.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību divās lietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumus par tiesvedības izbeigšanu šādās lietās: –         Nr. 2009-03-03 „Par Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1022 „Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām” 3. pielikuma noteikto tualetes ziepju mēneša normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam”. Apstrīdētā norma paredzēja, ka ieslodzītās sievietes tiek nodrošinātas ar tualetes ziepēm, savukārt […]

07.04.2009.

Lisabonas līgumu ratificējošais likums atbilst Satversmei

Satversmes tiesa šodien, 7. aprīlī, pasludināja spriedumu lietā Nr. 2008 35 01 „Par likuma „Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 101. pantam” Satversmes 101. pants cita starp noteic, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts darbībā. Lieta tika ierosināta pagājušā gada septembrī […]