Satversmes tiesa lietu par normām, kas noteica kriminālatbildību par operatīvās darbības pasākumu traucēšanai paredzētu iekārtu un ierīču aprites aizlieguma pārkāpumu turpinās izskatīt 22. janvārī plkst.10.00

15.01.2019.

2019. gada 15. janvārī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2018-10-0103 “Par Krimināllikuma 237.1 panta otrās daļas, redakcijā, kas bija spēkā no 2013. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. decembrim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. pantam un 92. panta otrajam teikumam un Ministru kabineta 2007. gada 25. septembra noteikumu Nr. 645 “Noteikumi par Nacionālo stratēģiskas nozīmes preču un pakalpojumu sarakstu” pielikuma 10A905 sadaļas “e” apakšpunkta redakcijā, kas bija spēkā no 2009. gada 28. novembra līdz 2014. gada 23. janvārim, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta otrajam teikumam”.

Tiesas sēdē piedalījās un viedokli pauda pieteikuma iesniedzējs Mareks Beluga un viņa pilnvarotā pārstāve – zvērināta advokāte Jekaterina Halturina. Saeimu pārstāvēja Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka, savukārt Ministru kabineta viedokli skaidroja Iekšlietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Vilnis Vītoliņš.

Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī vairākiem lietā pieaicināto personu pārstāvjiem. Tiesas sēdē viedokli pauda: Aizsardzības ministrijas Juridiskā departamenta Privāto tiesību nodaļas vadītāja Ilze Tooma un Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības pārstāvis majors Ivars Freibergs, Iekšlietu ministrijas Juridiskā departamenta juriskonsulte Ieva Skirusa, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, kā arī Valsts drošības dienesta pārstāvis.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu, tiesas sēde turpināsies otrdien, 22. janvārī, plkst. 10.00.

Nākamnedēļ Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām vai to pārstāvjiem: Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes 1.nodaļas galvenajai inspektorei Antrai Stradiņai, Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komitejas Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītāja vietniekam Naurim Rumpem un Ārlietu ministrija Juridiskā departamenta Administratīvi tiesiskās nodaļas vadītājai Kristīnei Rogulei, Tiesībsarga biroja juridiskajam padomniekam Jurim Siļčenko un Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asociēto profesoru Dr.iur. Aldim Lieljuksim.

Dalība tiesas sēdē

Lūdzam personas, kuras vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Baiba.Tropina@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesas sēdes apmeklējums jāpiesaka, rakstot uz e-pastu Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem filmēšanas un fotografēšanas aparatūra jāsagatavo pirms tiesas sēdes sākuma. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2018-10-0103