Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursā par Satversmi kopā iesūtīti 307 darbi; publicēti rezultāti

15.01.2019.

Šodien, 15. janvārī, Satversmes tiesa publicē pērn septembrī izsludinātā 6. klašu skolēnu zīmējumu konkursa “Manas pamattiesības Satversmē” un 9. un 12. klašu skolēnu domrakstu konkursa “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” uzvarētājus un atzinības rakstu saņēmējus, kā arī specbalvu ieguvējus.

Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts mūsu valsts pamatlikumam – Satversmei, 6. klašu grupā tika iesūtīti 255 zīmējumi, savukārt 9. un 12. klašu grupās tika iesūtīti 52 domraksti. Konkursā pieteica dalību 82 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Satversmes tiesa skolēnu zīmējumu un domrakstu organizē jau otro gadu un ir ļoti gandarīta, ka šogad dalībnieku skaits ir audzis, jo īpaši liels prieks ir par to, ka dalībai pieteikto skolu skaits ir pieaudzis par trīsdesmit četrām skolām.

Satversmes tiesa lielu paldies vēlas teikt visiem skolēniem par ieguldīto darbu, zīmējot zīmējumus un rakstot domrakstus, kā arī ikvienam pedagogam, kurš ieguldīja savu laiku un zināšanas, skaidrojot skolēniem, kas ir Satversme un cilvēka pamattiesības.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvienoti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus un nolēma:

Zīmējumu konkursā “Manas pamattiesības Satversmē” uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni: I vieta – Kapsēdes pamatskolas skolniece Kristīne Gruškevica. Pedagoģe: Iveta Skubiņa. II vieta – Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas skolniece Nellija Orešina Pedagoģe: Irina Turovska. III vieta – Uzvaras pamatskolas skolniece Marta Gavrilka. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Zīmējumu konkursā “Mana pamattiesības Satversmē” atzinības rakstus saņem šādi skolēni: Āgenskalna sākumskolas skolniece Viktorija Beļska. Pedagoģe: Iveta Cimare. Āgenskalna sākumskolas skolniece Elizabete Livkiša. Pedagoģe: Iveta Cimare. Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolniece Līva Lavrenova. Pedagoģe: Ināra Plakane. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja. Privātskolas “INNOVA” skolniece Sofija Majeva. Pedagoģe: Anastasija Fostiropulo. Salaspils 1. vidusskolas skolniece Elvita Ozola. Pedagoģe: Daina Tauriņa. Viesītes vidusskolas skolniece Madara Ribakova. Pedagoģe: Sarmīte Rātiņa. Uzvaras pamatskolas skolniece Inga Sergejeva. Pedagoģe: Daiga Sējēja. Jēkabpils 2. vidusskolas skolnieks Iļja Girļanu. Pedagoģe: Anna Koroļkova. Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas skolniece Anastasija Perevalova. Pedagoģe: Irina Turovska.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni: I vieta – Madonas pilsētas vidusskolas skolniece Sabīne Siņiceva. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča. II vieta – Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Edvards Rudzītis. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča. III vieta – Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Druvis Strods. Pedagoģe Biruta Brente.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 9. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni: Talsu 2. vidusskolas skolniece Laura Rudzīte. Pedagoģe: Zane Bodniece. Drustu pamatskolas skolnieks Dāvis Druvis Kugrēns. Pedagoģe: Marija Grīnberga. Jaunsilavas pamatskolas skolnieks Dāvis Skreivers. Pedagoģe: Anastasija Kaktiniece.

Domrakstu “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 12. klašu grupā uzvarējuši un godalgotas vietas iegūst šādi skolēni: I vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks. Pedagoģe: Gunita Smiltāne. II vieta – Vircavas vidusskolas skolniece Krista Ļūmane. Pedagogs: Jānis Brente. III vieta – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Terēze Peipiņa. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Domrakstu konkursā “Latvijas Satversmes nākamie simts gadi” 12. klašu grupā atzinības rakstus saņem šādi skolēni: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Diāna Žilinska. Pedagoģe: Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Ance Mālkalna. Pedagoģe: Gunita Smiltāne. Daugavpils 9. vidusskolas skolnieks Julians Daškevičs. Pedagoģe: Indra Vaikula.

Satversmes tiesa, augsti novērtējot iesūtīto darbu radošo un saturisko vērtību, uzrunāja pārstāvjus no Latvijas Mākslas akadēmijas, jauniešu žurnāla “Ilustrētā Junioriem” un žurnāla “Jurista Vārds”, aicināja novērtēt iesūtītos darbus un pasniegt specbalvas.

Žurnāla “Ilustrētā Junioriem” simpātiju balvu saņem Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja.

Latvijas Mākslas akadēmijas specbalvu saņem Liepājas Centrālās sākumskolas skolniece Helēna Migla. Pedagoģes: Agnese Kundziņa un Kristīne Bārdule.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvas saņem 9. klašu grupā: Madonas pilsētas vidusskolas skolnieks Edvards Rudzītis. Pedagoģe: Sandra Šimkēviča. Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolnieks Druvis Strods. Pedagoģe Biruta Brente.

12. klašu grupā: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolnieks Reinis Tīrumnieks. Pedagoģe: Gunita Smiltāne. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolniece Līva Elizabete Lāce. Pedagoģe: Gunita Smiltāne.

Zīmējumu konkursā: Ventspils Centra sākumsskolas skolniece Emīlija Baļķīte. Pedagoģe: Monika Kalniņa. Bauskas pilsētas pamatskolas skolniece Evelīna Burmistrova. Pedagoģe: Daiga Sējēja. Krāslavas pamatskolas skolniece Kristiāna Stepiņa. Pedagoģe: Olita Truskovska.

Žurnāla “Jurista Vārds” specbalvu ieguvēju darbi būs apskatāmi žurnāla 12. februāra numurā.

Konkursa uzvarētāji, atzinības raksta, kā arī specbalvas saņēmēji un viņu pedagogi tiks apbalvoti 2019. gada 15. februārī svinīgajā konkursa noslēguma ceremonijā, kas norisināsies Satversmes tiesā.

Savu īpašo simpātiju balvu šogad pasniegs arī pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste.

Satversmes tiesa vēlas atgādināt, ka šī konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu lojalitāti Latvijai un uzticību Satversmei, kā arī stiprināt skolēnu valstisko apziņu un rosināt skolēnu līdzdalību valsts norisēs. Ar šī konkursa palīdzību Satversmes tiesa vēlas veicināt skolēnu interesi un izpratni par Satversmi un tās nozīmīgumu, kā arī pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts pamatvērtībām, iepazīstināt skolēnus ar Satversmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskā sabiedrībā.

Konkursa uzvarētāju, atzinības rakstu, kā arī specbalvu saņēmēju darbi apskatāmi šeit.