Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
21.07.2011.

Ierosināta lieta par ienākumiem, kas apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 19. punkta „c” apakšpunkta (2001. gada 22. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā. Apstrīdētā norma paredz, ka gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti un ar nodokli aplikti ienākumi no sava īpašuma pārdošanas, izņemot ienākumu […]

13.07.2011.

Ierosināta lieta par rezidentūras finansēšanas noteikumu normām

Satversmes tiesas 1.kolēģija ir ierosinājusi lietu “Par Ministru kabineta 2001. gada 13. marta noteikumu Nr. 120 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 3.1 5. apakšpunkta un 11. punkta un Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 972 „Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi” 11. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.  un 106. pantam”. Satversmes […]

13.07.2011.

Ierosināta lieta par nomas maksas ierobežojumiem piespiedu nomas gadījumā

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punkta piezīmes vārdu „un zemes nomas maksa gadā nedrīkst pārsniegt piecus procentus no zemes kadastrālās vērtības” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”. Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, savukārt 105. pants paredz ikviena tiesības […]

13.06.2011.

Ierosināta lieta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma normu

Satversmes tiesas 4. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā. Apstrīdētā norma noteic kārtību, kādā pārrēķina invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas, kas piešķirtas līdz Černobiļas […]

09.06.2011.

Pieņemts spriedums lietā par notiesātajiem noteikto minimālo darba samaksu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-67-01 „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. panta trīspadsmitās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”. Satversmes 107. pants nosaka: „Ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu.” Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. pants […]

03.06.2011.

Par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieci kļuvusi tiesnese Aija Branta

Šodien, 3.jūnijā, Satversmes tiesā notika tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas un par priekšsēdētāja vietnieci vienbalsīgi ir ievēlēta Aija Branta. Vēlēšanas tika rīkotas, jo šī gada 22.maijā negaidīti no dzīves aizgāja līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra. Aija Branta ir Satversmes tiesas tiesnese kopš 2004.gada. Lielu profesionālo pieredzi Aija Branta guvusi arī strādājot Augstākās tiesas tiesneses amatā. Tāpat […]

01.06.2011.

Notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas

Piektdien, 3.jūnijā, plkst. 10:00 Satversmes tiesā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku aizklātā balsojumā ievēl no Satversmes tiesas tiesnešu vidus. Tiesas priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Satversmes tiesa jau ziņoja, ka šī gada 22.maijā negaidīti no dzīves aizgāja Satversmes tiesas tiesnesis, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra. Vēlēšanas notiks […]

23.05.2011.

Mūžībā aizgājis Satversmes tiesas tiesnesis Viktors Skudra

Vakar, 22.maijā, negaidīti no šīs dzīves ir atvadījies Satversmes tiesas tiesnesis, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra, kas savulaik bija atjaunotās Latvijas Republikas pirmais tieslietu ministrs. Viktors Skudra ir dzimis 1943. gada 10. jūlijā Latgalē, Mākoņkalna pagastā. 1973. gada viņš absolvēja Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. No 1970. gada uzsāka darbu prokuratūrā: sākotnēji Rīgas pilsētas rajona prokuratūrā kā izmeklētājs un […]

20.05.2011.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas uz Eiropas konstitucionālo tiesu kongresu Bukarestē

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris dosies uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, kur no 23.maija līdz 27.maijam piedalīsies piecpadsmitajā Eiropas konstitucionālo tiesu konferences kongresā. Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konference apvieno konstitucionālās (vai līdzīgas kompetences) tiesas no 40 valstīm. Konference ir organizācija, kas veicina informācijas un viedokļu apmaiņu tās biedru starpā attiecībā uz tiesu praksi, kā arī publisko, tostarp, konstitucionālo […]

20.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” normām

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-70-01 „Par likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 14. panta otrās un trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”. Satversmes 91. pants paredz visu personu vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 105. pants aizsargā personu īpašuma tiesības. Likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (turpmāk – Likums) 14. panta pirmā daļa paredz: ja […]