Runas un raksti

26.09.2013.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra uzruna, atklājot starptautisko konferenci “Konstitucionālās tiesas kompetence: robežas un paplašināšanas iespējas”

Rīgā 2013. gada 26. septembrī Jūsu ekselences tiesu priekšsēdētāji! Jūsu godības tiesneši! Cienījamās dāmas un godātie kungi! [1] Man ir liels gods un patiess prieks uzrunāt šo auditoriju ikgadējā Satversmes tiesas konferencē, kas: 1) kā katru otro gadu tiek organizēta sadarbībā ar Venēcijas komisiju, izmantojot tās laipno atbalstu – gan intelektuālo, gan materiālo un 2) […]

29.09.2011.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra uzruna, atklājot konferenci “Konstitucionālās tiesas loma konstitucionālo vērtību aizsardzībā”

Rīgā 2011.  gada 29. septembrī Cienījamās dāmas un godātie kungi! Man ir liels gods un patiess prieks uzrunāt šo auditoriju Konferencē, kas veltīta Latvijas Republikas Satversmes tiesas 15 gadu darbam. 1996. gada 5. jūnijā likumdevējs pieņēma valstij ļoti nozīmīgu lēmumu – radīja iestādi, kura, aizstāvot katru indivīdu, kalpo valstij. Šai iestādei – Satversmes tiesai – ir […]

09.09.2010.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2009. gadā

Viktors Skudra Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Referāts nolasīts Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konferencē (seminārā) „Tiesiskās paļāvības princips konstitucionālās tiesas praksē” Daugavpilī 2010. gada 9. septembrī Cienītās dāmas un godātie kungi, dārgie kolēģi! Man ir liels gods un liels prieks turpināt mūsu lielisko tradīciju – analizēt Satversmes tiesas pēdējā gadā paveikto. Lai arī sākotnēji šādu […]

06.11.2009.

Pamattiesību aizskārums Satversmes tiesas praksē

Aija Branta Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts starptautiskā konferencē “Piekļuve tiesai: konstitucionālās sūdzības iesniedzējs” Rīgā 2009. gada 6. novembrī Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 17.pantam tiesības iesniegt pieteikumu ir personai tai Latvijas Republikas Satversmē (turpmāk – Satversme) noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā. Savukārt Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirmā daļa noteic, ka konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai var […]

05.12.2008.

Cilvēktiesību aizsardzības efektivitāte Satversmes tiesā

Kristīne Krūma Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts starptautiskā konferencē “Latvijas Republikas Satversmes 8. nodaļai “Cilvēka pamattiesības” desmit gadi: aktuālas cilvēktiesību aizsardzības problēmas” Rīgā 2008. gada 5. decembrī [1] Terminu “efektivitāte” var interpretēt dažādi. Šaurākā skatījumā tā ir procesa efektivitātes izvērtēšana – cik procesuāli pieejama ir konkrētā tiesas institūcija, cik ātri tiek izskatīta sūdzība u.tml. Savā […]

07.09.2007.

Ultra vires principa izpratne un tā piemērošana Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumos

Aija Branta Satversmes tiesas tiesnese Referāts nolasīts Satversmes tiesas un Lietuvas Konstitucionālās tiesas konferencē (seminārā) „Ultra vires princips konstitucionālās tiesas praksē” Ventspilī 2007. gada 7. septembrī Ievads Ultra vires – šī latīniski izteiktā frāze, kas tiešā tulkojumā nozīmē “pārsniedzot pilnvaras” vai “ārpus pilnvarām” (angl. – beyond the power), kā tiesību jēdziens tiek lietots dažādos kontekstos. […]