Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas uzruna Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Tiesu administrācijas un Tieslietu ministrijas organizētajā augstākā līmeņa diskusijā par vienlīdzīgu pieeju tiesiskumam

06.07.2018.

Rīgā 06.07.2018.

Cienījamie klātesošie!

Man ir patiess prieks Jūs visus redzēt pašā Rīgas sirdī, risinot tik ļoti svarīgus jautājumus mums visiem. “Es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis,” raksta latviešu dzejnieks Māris Čaklais. Pieredze ir mūsu bagātība, un manai tautai ir pieredze vienas paaudzes laikā dzīvot demokrātijā, autoritārismā, totalitārismā un atgūt demokrātiju. Mēs zinām, ko nozīmē dzīvot bez tiesībām, kad sods tiek izpildīts to pat nepiespriežot bez iespējām pārsūdzēt. Manai tautai ir pieredze ar lietām, kas notiek tiesiskā veidā, piemēram, sadzīviski strīdi, laulības šķiršana. Kā arī ar lietām pret disidentiem, kuras notiek prettiesiskā veidā. Tāpēc manā valstī ļoti tiek vērtētas tiesības uz taisnīgu tiesu.

Es gribētu teikt, ka tiesības uz taisnīgu tiesu un pieeja tiesai ir personas vissvarīgākās tiesības. Ja tiek pārkāptas tiesības uz veselības aprūpi, uz iztikas līdzekļiem, uz dzīvību vai uz brīvību, bez tiesībām uz pieeju tiesai, persona nespēj nevienas citas savas tiesības baudīt. Tāpēc tiesības uz pieeju tiesai, manuprāt, ir fundamentālas tiesības. Protams, lai šīs tiesības regulētu, nepietiek tikai ar normatīvo regulējumu. No vienas puses, ir normatīvais regulējums, kurš tiek perfekti izbūvēts, bet, no otras puses, nav garantijas par tā efektivitāti. Es biju kādā citā darba grupas sēdē, kur tika spriests par to, ka vienās valstīs ir ļoti stingri nostiprināta tiesnešu neatkarība, bet tiesneši paši nejūtas neatkarīgi. Citās valstīs, kā Skandināvijas valstīs, normatīvi tikpat kā nekas nav nostiprināts, bet tiesu neatkarība ir visaugstākajā līmenī. Tātad, veidojot pieeju tiesai, ļoti būtisks ir normatīvais regulējums, taču nemazāk būtisks ir arī tas, kā strādā tiesneši.

Tiesneši strādā ne tikai likuma, bet arī tiesību ietvaros. Tādā gadījumā, ja likumdevējs kaut ko nav paredzējis, tad vispārējās kompetences tiesas nodarbojas ar tiesību tālāku veidošanu. Praeter legem vai contra legem galu galā ir konstitucionālā tiesa un Eiropas Cilvēktiesību tiesa, kur persona var vērsties, ja viņai ir ierobežotas tiesības uz taisnīgu tiesu. Tātad dažādos līmeņos tiesas ir tās, kuras ir modras un seko līdzi, lai personai būtu tiesības uz taisnīgu tiesu. Neatkarīga tiesu sistēma ir ļoti būtiska.

Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par to, ka valsts un sabiedrība sagaida, lai tiesa sniedz pakalpojumu – ātru, efektīvu, lētu, kvalitatīvu – kā kurpnieks. Iedomājaties gadījumu, ka pie kurpnieka ierodas divas jaunas meitenes un viņām ir līdzi Christian Louboutin kurpes pa 5000 ASV dolāriem. Viņas grib, lai šīs kurpes tiek salabotas. Kurpnieks spēj salabot, jo šī nav pirmā reize, kad kurpnieks ir labojis šādas kurpes. Tomēr šis ir īpašs gadījums. Meitenes kurpes ir nopirkušas kopā un valkā pamīšus. Kurpes ir bijušas aizdotas trešajai draudzenei, kura ir salauzusi papēdi. Tagad viena kurpju īpašniece vēlas, lai tiktu nomainīti abi papēži pret metāla papēžiem, otra kurpju īpašniece vēlas, lai tiktu saglabāts oriģinālais Christian Louboutin dizains. Savukārt trešā meitene, kurai būs jāmaksā par pakalpojumu, vēlas, lai tas tiktu izdarīts pēc iespējas lētāk. Lai ko izdarītu kurpnieks, lai cik godprātīgi viņš salabotu kurpes, trīs personas nebūs apmierinātas. Tiesa nav pakalpojumu sniegšana. Tiesa ir taisnīguma atjaunošana. Lai cik līdzīgi šķiet gadījumi, ir ļoti būtiski, lai tiesa saglabātu individuālu pieeju. Taisnīgs risinājums ir tiesas procesa mērķis.

Cieņa pret tiesu, manuprāt, ir cieņa pret tiesisku valsti. Tas ir jāsaprot gan sabiedrībai, gan arī abām pārējām valsts varām, kur notiek šī sinerģija, kur tiesa strādā kvalitatīvi, uz tautu orientēti, atvērti, apzinoties savu atbildību. Tiesas neatkarība nav tiesas patvaļa. Tiesas neatkarība ir instruments tiesas rokās, lai garantētu taisnīgumu sabiedrībā. Ir ļoti svarīgs atbalstošo personu atbalsts, lai rezultātā tiktu izveidota tāda sistēma, kur tiesa varētu garantēt pieeju tiesai ikvienam, kam šāda pieeja ir nepieciešama, un garantētu taisnīgumu sabiedrībā.

Es šobrīd gribētu ar Gurría kungu padalīties ar to, ko ir darījusi Satversmes tiesa pēdējos 20 gados. Mēs esam izdevuši angļu valodā labāko spriedumu krājumu, kur citu starp ir runāts par pieeju tiesai. Paldies Jums!

Video: