Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles uzruna III Pasaules latviešu juristu kongresā

19.06.2018.

Rīgā 2018. gada 19. jūnijā

Cienījamās dāmas, godājamie kungi un mīļie kolēģi!

Gatavojoties Jūs uzrunāt Pasaules latviešu juristu kongresa atklāšanas daļā, man nācās domāt par ideju, tiesību un prakses kopsakarībām. III Pasaules juristu kongress, kurš ir daļa no IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa, ir tas brīdis, kad tieši par šīm kopsakarībām ir nepieciešams domāt. Kāpēc? Jo cilvēks, personība, sevi pašidentificē caur savām idejām. Cilvēku kopums, kas veido sabiedrību, arī sevi pašidentificē caur idejām. Kad tika dibināta Latvijas valsts, latviešu tauta sevi identificēja caur šo valsts ideju un praksē, tiesībās to īstenoja.

Es pārstāvu Latvijas konstitucionālo orgānu, kura ideja nav tikai deviņdesmito gadu ideja. Patiesībā mēs visi šeit klātesošie zinām, ka jau Satversmes sapulcē, strādājot pie valsts satversmes teksta, diskusiju laikā parādījās ideja par konstitucionālu institūciju, kas sekotu tam, kā likumdevējs ievēro Satversmi. Ir interesanti šobrīd paskatīties, kā šī ideja ir attīstījusies.

Satversmes tiesa kā ideja ir raksturīga Latvijai kā demokrātiski tiesiskai valstij. Kad deviņdesmito gadu sākumā Latvija atjaunoja savu demokrātisko ietvaru, ideja par Satversmes tiesu – konstitucionālās kontroles instrumentu – atplauka pilnā spēkā un tā tika arī īstenota. Manuprāt, mēs visi varam piekrist tam, ka Satversmes tiesa šo gadu desmitu laikā ir parādījusi to, cik ārkārtīgi svarīga sabiedrībai ir laba ideja, pieredzē un principos pamatota ideja. Starp citu – brīdī, kad Pauls Šīmanis runāja par šādu neatkarīgu kontroles padomi (viņš to sauca par padomi), Austrijā tikko bija izveidota konstitucionālā tiesa, arī Čehoslovākijā bija konkretizēta ideja par konstitucionālo tiesu. Abu valstu konstitucionālās tiesas svinēs savu 100 gadu jubileju 2019. gadā. Līdz ar to demokrātiski orientētos cilvēkos, demokrātiski orientētā sabiedrībā šāda konstitucionālās kontroles mehānisma ideja nebija sveša. Un tā ienāca arī Latvijā, ja mēs skatāmies Satversmes sapulces diskusijas. Satversmes tiesas loma, īstenojot konstitucionālo jurisdikciju un, es domāju, Jūs piekritīsiet – arī veicinot tiesiskās domas attīstību un nostiprināšanos kopumā –, ir patiesi nenovērtējama tiesību sistēmas attīstībai Latvijā.

Atgriežoties mūsu kongresā, es gribētu vēlēt domu un ideju lidojumu mūsu priekšlasījumos un mūsu sarunās, jo, un tas jau ir izskanējis iepriekšējās uzrunās, mēs atkal esam uz zināma sliekšņa – ne tikai uz Latvijas nākamo simts gadu sliekšņa, bet arī uz sliekšņa (vai krustcelēs) cilvēces attīstībā. Un, lai mēs virzītos uz priekšu, ir nepieciešamas idejas. Idejas, kuras jau pēc tam var formulēt tiesībās, tiesību institūtos, īstenot praksē. Un līdz ar to es Jūs tiešām aicinātu iedvesmoties no pasaules labākās pieredzes, domāt un ģenerēt tās idejas, kas būtu nepieciešamas Latvijas valsts attīstībai nākamajos simts gados. Paldies, un lai jums veiksmīgs, izdevies kongress!