Satversmes tiesu apmeklē Vācijas vēstnieks Latvijā Nikolajs fon Šepfs

15.10.2019.

Pirmdien, 14. oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele tikās ar jauno Vācijas vēstnieku Latvijā Nikolaju fon Šepfu (Nikolai von Schoepff). Tikšanās laikā puses pārrunāja abu valstu konstitucionālo tiesu sadarbību, pievērsās jautājumiem, kas saistīti ar tiesiskuma stiprināšanu Latvijā un Eiropas Savienībā, un ieskicēja Satversmes tiesas un Vācijas vēstniecības Latvijā iespējamos sadarbības virzienus nākotnē.

Tikšanās sākumā Ineta Ziemele vēstnieku iepazīstināja ar Satversmes tiesas kompetenci un sniedza ieskatu, kāda ir Satversmes tiesas nozīme Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā.

Sniedzot ieskatu Latvijas tiesību sistēmā, Ineta Ziemele uzsvēra, ka vēsturiski tā ietekmējusies arī no Vācijas tiesību sistēmas, un šī abu tiesību sistēmu sinerģija pastāv joprojām.

Ineta Ziemele atzina, ka Satversmes tiesu un Vācijas Federālo Konstitucionālo tiesu vieno līdzīga tiesiskā doma, tāpēc starp tiesām jau sen tiek uzturēts ciešs dialogs. Pēdējā Satversmes tiesas oficiālā vizīte Vācijā bija pērn, kad visi Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnešiem. Vācijas Konstitucionālās tiesas tiesneši vairākkārt viesojušies Latvijā, turklāt šonedēļ gaidāma vēl viena vizīte, kurā Satversmes tiesu apmeklēs Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Štefans Harbarts (Stephan Harbarth) un tiesnesis Pīters M. Hūbers (Peter M. Huber).

Šā gada aprīļa nogalē Satversmes tiesa pirmo reizi piedalījās arī Maksa Planka institūta (Max-Planck-Institut) organizētajā Heidelbergas apaļā galda diskusiju (Heidelberger Gesprächskreis) Vācijā, kurā ik gadu piedalās vācu tiesību tradīcijai piederošu konstitucionālo tiesu un Eiropas tiesu tiesneši.

Sarunas laikā Ineta Ziemele vēstnieku informēja, ka nākamā gada 21.-22. martā Satversmes tiesa sadarbībā ar Eiropas Savienības Tiesu organizēs starptautisku konferenci “Eiropas Savienība vienota dažādībā: starp kopējām konstitucionālajām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”, kā arī uzsvēra, ka arī nākamajā gadā Satversmes tiesas tiesneši plāno tikšanos ar visiem ārvalstu pārstāvniecību pārstāvjiem Latvijā.

Tikšanās noslēgumā puses apsprieda arī abu valstu pieredzi saistībā ar demokrātisko brīvību nodrošināšanu un tiesiskuma tēmas atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Vācijas vēstnieks Latvijā Nikolajs fon Šepfs (Nikolai von Schoepff). Foto: Satversmes tiesa.